Zwembaden Borger-Odoorn zelfstandig verder in één organisatie

De gemeenteraad van Borger-Odoorn heeft op donderdag 6 september het besluit genomen om de drie openluchtzwembaden in de gemeente per 1 januari 2019 onder te brengen in één verzelfstandigde organisatie. Het gaat om de gemeentelijke zwembaden “De Leewal” in Exloo, “De Buinerstreng” in Nieuw-Buinen en zwembad “De Zwaoi” in Valthermond. Zwembad De Zwaoi is een aantal jaren geleden een zelfstandige stichting geworden en wordt nu onderdeel van de nieuwe zwembadorganisatie.

Trots op de zwembaden
“We mogen er trots op zijn dat onze gemeente maar liefst drie mooie openluchtzwembaden heeft. De baden zijn niet alleen populair bij onze eigen inwoners, maar worden ook goed bezocht door zwemmers uit buurgemeenten en toeristen. Het is fijn dat we dat nu voor de toekomst kunnen behouden”, zegt onze wethouder Niek Wind. “De nieuwe organisatie biedt kansen om efficiënter en toekomstbestendiger te werken”, aldus de wethouder. “Met dit raadsbesluit hebben de openluchtzwembaden in elk geval voor de komende 10 jaren bestaanszekerheid en blijft de gemeente de baden financieel ondersteunen.”

Meer mogelijkheden
Het op afstand zetten van de zwembaden past binnen het gemeentelijk beleid, waarin wordt gesteld dat beheer en exploitatie van sportaccommodaties niet tot de kerntaken van de gemeente hoort. Tegelijkertijd bestaan er voor een zelfstandige zwembadorganisatie meer mogelijkheden om bijvoorbeeld subsidies en externe gelden aan te vragen. De samenwerking biedt ook meer mogelijkheden voor onder andere gezamenlijke promotie, inkoop, administratie, onderhoud en personele inzet. Door samen te werken zijn de zwembaden minder kwetsbaar en kunnen eventuele tegenvallers in de financiële exploitatie beter worden opgevangen.

Voorbereidingen voor de nieuwe organisatie
De komende periode wordt gebruikt om de nieuwe organisatie in te richten. “Het huidige bestuur van De Zwaoi wordt intensief betrokken en gaat ook deel uitmaken van de projectgroep die hiermee aan de slag gaat. Ook denken we na over de beste rechtsvorm voor de organisatie. Die keuze voor een rechtsvorm leggen we dit najaar aan de gemeenteraad voor”, zegt wethouder Wind. “Er is daarnaast volop aandacht voor het personeel. De huidige medewerkers krijgen een plek in de nieuwe organisatie. Ook werven we een gezamenlijke manager voor de drie baden. Een uitdaging, want ondertussen moeten alle voorbereidingen voor het zwemseizoen 2019 gewoon doorgaan.”

Gemeentebelangen is blij dat het aangepaste plan er nu ligt. We zijn blij dat we als raad iets meer tijd hebben genomen voor de tot stand koming van dit plan. Dit plan biedt mogelijkheden voor de toekomst, waarbij de 3 zwembaden in onze gemeente open kunnen blijven. De afgelopen jaren heeft aangetoond, dat een zwembad prima door vrijwilligers en professionals te runnen is. Financieel was het niet altijd makkelijk en hebben we als gemeente een paar keer bijgesprongen. De nieuwe vorm biedt mogelijkheden voor het aanvragen van diverse subsidies. Dit biedt ook kansen voor de toekomst. Wij vinden zwembaden belangrijk voor onze gemeente. We stellen als raad een jaarlijks bedrag beschikbaar, die behoorlijk fors is. Gemeentebelangen heeft dit er wel voor over.

Wij wensen de projectgroep en de zwembaden heel veel succes!