ZORG & WELZIJN

ZORG & WELZIJN

Het sociaal domein raakt veel van onze inwoners. Het is vaak geen keuze, maar een noodzaak om hier gebruik van te maken. Inwoners moeten de kans hebben zo volwaardig mogelijk mee te doen in onze samenleving. “Meedoen” vindt Gemeentebelangen erg belangrijk! Samen vormen we onze samenleving. Een samenleving waarin we worden geboren en waarin we oud worden. Een goede sociale zekerheid zien we als een voorwaarde voor het vitaal houden van onze dorpen.
Ouderen zijn een belangrijke doelgroep en hebben specifieke belangen. Hun inbreng en advies moet gewaardeerd worden. Ouderen moeten tegenwoordig zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Dit gaat soms niet zo eenvoudig. Gemeentebelangen wil inzetten op ouderenadviseurs. Zij zijn vrijwilligers en hebben persoonlijke contacten met ouderen en voorzien hun van adviezen op allerlei gebieden.
We richten ons niet alleen op het individu, maar ook op de netwerken en mantelzorgers.

De afgelopen jaren heeft Gemeentebelangen zich sterk gemaakt voor uitbreiding van aanspreekpunten voor inwoners. Binnen onze gemeente was nog maar één gebiedscoördinator actief. Dit was te weinig en dit zorgde voor problemen. Op ons advies wordt er een tweede gebiedscoördinator aangewezen. We moeten investeren in aanspreekpunten met kennis en kunde in de leefgebieden. Dat kan op zeer uiteenlopende terreinen zijn.