Windparken Veenkoloniën, actuele vraag 05-september

Tijdens de raadsvergadering van 5 september j.l. heeft onze fractie vragen gesteld bij de Actuele Vragenronde over de status van het dossier “Windparken Veenkoloniën”.

Onze vraag betrof vooral wat voor tijdlijn verbonden is aan de “testmolen”, die geplaatst is.

De wethouder antwoordde, dat er nog zeker tot maart 2020 getest wordt en dan de rapportage hierover zorgvuldig wordt behandeld.

 

Ook was er in de afgelopen zomer nogal wat reuring rondom het Gebiedsfonds voor de Monden. Niet uiteraard om het bedrag wat is toegekend, maar meer om de bijdrage van 50 ct per MegaWattUur (MWU) van de initiatiefnemers Windparken. Dat laatste geeft veel discussie. Zo’n omgevingsadviesraad, zoals in Gemeente AA en Hunze, zou daar een bemiddelende rol in moeten betekenen, volgens velen.

Onze vraag betrof de status van zo’n raad in onze gemeente. De burgemeester antwoordde, dat er nog steeds onderzoek wordt gedaan hoe zo’n adviesraad samen te stellen. Verschillende personen zijn reeds benaderd en het overleg is nog gaande. De raad wordt op de hoogte gehouden van de status daarin.