Wethouder in coronatijd

Wethouder in coronatijd ,,We zetten alle zeilen bij om door deze crisis heen te komen”

dinsdag 21 april 2020

Het is een bijzondere tijd. Het coronavirus zorgt voor onrust. We moeten onze gewone, dagelijkse dingen anders doen dan normaal. Dit geldt voor bezoek aan familie en vrienden, het doen van boodschappen, sporten en ook voor ons werk. Veel gaat vanuit huis in plaats van kantoor. Er zijn zorgen over hoe het in de toekomst verder moet. Gelukkig zijn er ook positieve berichten: inwoners kijken naar elkaar om. Samen zetten we de schouders er onder. Daar zijn we als gemeente trots op!

Wethouder Niek Wind vertelt over zijn ervaringen en wat de gemeente in deze periode kan betekenen als het gaat om sport- en dorpsverenigingen.

 

Het is een gekke tijd. Zaken gaan er in het gemeentehuis waarschijnlijk ook anders aan toe? “Dat klopt. Ook hier merken we natuurlijk duidelijk de invloed van het coronavirus. In het gemeentehuis is maar een minimaal aantal medewerkers aanwezig. We houden ons aan de voorschriften van het RIVM. Maar we zitten zeker niet stil! We willen onze dienstverlening door laten gaan: aanvragen van documenten of vergunningen lopen gewoon. De meeste medewerkers zijn ook gewoon bereikbaar. Maar er is minder fysiek contact en meer per e-mail of telefoon. Het is wat onpersoonlijker misschien, maar zo lopen we in elk geval zo min mogelijk achterstand in onze werkzaamheden op”.

 

Heel veel mensen werken nu thuis of in aangepaste omstandigheden. Hoe zit dat met de bestuurders van de gemeente? “Ook wij werken aangepast: deels thuis, gedeeltelijk in het gemeentehuis. Het college vergadert wel met elkaar in één ruimte, maar met voldoende afstand. De meeste andere overleggen gaan via videobellen. Dat was in het begin wat zoeken, want niet iedereen is daar even bedreven in. Maar inmiddels hebben we onze draai gevonden. De eerstvolgende raadsvergadering is ook digitaal. Het is belangrijk dat de besluitvorming niet stilligt. Doordat een aantal bijeenkomsten nu niet doorgaat, is er wel wat meer tijd in onze agenda’s.”

 

Hoe vullen jullie die ruimte op? “We bekijken wekelijks als college bij welke werkzaamheden we kunnen aansluiten. Waar is hulp nodig? Dit geldt voor alle medewerkers van de gemeente, maar dus ook voor het bestuur. We willen graag de handen uit de mouwen steken. Het is bijvoorbeeld druk op het afvalbrengpunt, dus daar gaan we meewerken. Maar we hebben ook geholpen met een belronde langs alle mantelzorgers in de gemeente. Om een luisterend oor te bieden en te vragen hoe het gaat.”

 

Is er een grote hulpvraag van inwoners? “We hebben het idee dat veel mensen hun weg weten te vinden naar bijvoorbeeld het RIVM of de GGD. Er kwamen wel veel vragen van ondernemers. Vooral over hun financiële situatie. Die kunnen gelukkig gebruikmaken van regelingen van het Rijk. En ook als gemeente hebben we afspraken gemaakt. Dit hebben we ook gedaan voor sportverenigingen en dorpshuizen. Zij zijn door de overheid verplicht om hun activiteiten te stoppen. Daar is veel begrip voor, want iedereen begrijpt de ernst van deze situatie. Maar het betekent voor de clubs en dorpshuizen wel dat er ook weinig tot geen inkomsten zijn. Terwijl er wel rekeningen betaald moeten worden. Daar hebben bestuurders van de verenigingen en de beheerders van dorpshuizen uiteraard hun zorgen over.”

 

Op welke manier helpt de gemeente die sportverenigingen en dorpshuizen dan? “Vanaf 17 maart kunnen de velden en buitensportaccommodaties niet meer gebruikt worden. Vanaf die datum brengen we dan ook geen huur meer in rekening. In elk geval tot 1 juni. Tegen die tijd bekijken we hoe de situatie op dat moment is. Daarmee volgen we de landelijke richtlijnen. De verenigingen kunnen ook uitstel van het betalen van gemeentelijke belastingen aanvragen als dit bedrag nu niet op te hoesten is. Voor de dorpshuizen geldt dat ze subsidie krijgen. Die subsidie loopt gewoon door en kan eventueel wat eerder uitbetaald worden. Dit is maatwerk, dus kan voor elk dorpshuis anders zijn. Ook voor dorpshuizen geldt trouwens dat ze een aanvraag kunnen doen om de gemeentelijke belastingen later te betalen. We hebben regelmatig contact. En roepen op om vooral tijdig aan de bel te trekken als ze problemen voorzien.”

 

Dit heeft zeker ook gevolgen voor de financiën van de gemeente? “De coronacrisis heeft overal invloed op. Dus het raakt ook zeker onze financiële situatie. Hoe dit plaatje er in de toekomst uitziet weten we nog niet. Er zijn veel uitgaven die we niet hadden voorzien. En inkomsten die we normaal gesproken krijgen, liggen stil of krijgen we niet. Het is belangrijk om goed te blijven kijken naar wat de coronacrisis voor onze financiën betekent. We bekijken samen wat dit allemaal gaat betekenen voor onze begroting. Maar het voornaamste is nu toch om te kijken of en hoe we onze inwoners zo goed mogelijk door deze onzekere periode helpen”.

 

Hulp voor sportverenigingen

Het Coronavirus raakt iedereen, zo ook de sportverenigingen- en aanbieders. Het college van burgemeester en wethouders besloot daarom de sportverenigingen die huur betalen voor het gebruik van een buitensportaccommodatie te compenseren.

 

Geen huur gemeentelijke buitensportaccommodaties

Huurders van velden, banen of overige sportterreinen van gemeentelijke sportaccommodaties hoeven geen huur te betalen van 17 maart tot in elk geval 1 juni.

De gemeente volgt hierbij de landelijke richtlijnen. Mochten er wijzigingen in de maatregelen volgen dan bekijken we opnieuw hoe we omgaan met de huur.

 

Geen huur gemeentelijke binnensportaccommodaties

Vanaf 17 maart tot in elk geval 1 juni kunnen de binnensportaccommodaties niet gehuurd worden. We brengen in deze periode ook geen huur in rekening bij de gebruikers. De reserveringen zijn uit het systeem gehaald. Vooralsnog worden er tot 1 juni geen nieuwe reserveringen aangenomen.

 

Maatregelen vanuit het kabinet om sportverenigingen tegemoet te komen

Door het kabinet zijn maatregelen genomen om ondernemers en inmiddels ook

sportverenigingen – en stichtingen eenmalig tegemoet te komen. Ook sportverenigingen- en stichtingen kunnen een eenmalige tegemoetkoming ontvangen van € 4.000,-. Aan de regeling zijn wel voorwaarden verbonden.

– Wilt u de tegemoetkoming aanvragen? Dit kan via https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/togs

-Heeft u hulp nodig bij het aanvragen? Kijk op https://sportdrenthe.nl/sport-verenigingen/tegemoetkoming-schade-covid-19/.

 

Innen van contributie

Misschien heeft u als sportvereniging- of aanbieder vragen gekregen over de contributie.

De inning van contributie bij de leden mag gewoon doorlopen. Ook al is de sportvereniging dicht voor sporten of trainingen. Bij een lidmaatschap is geen sprake van wederkerigheid van rechten en plichten. Dus als een training of activiteit niet kan doorgaan, staat dat los van de contributie. De leden blijven deze verschuldigd. Dat kan anders liggen bij bijvoorbeeld een sportschool.

Het kan ook zo zijn dat de vereniging, in overleg met de leden, even stopt met innen van contributie. Bijvoorbeeld uit coulance omdat er geen activiteiten zijn. Maar zo’n besluit kan het bestuur meestal pas na een ledenvergadering nemen. En die mag in deze coronatijd even niet gehouden worden.

 

Hulp voor dorpshuizen

Wegvallende opbrengsten van verhuur, grote activiteiten en consumpties maken dat de exploitatie van dorpshuizen onder druk komt te staan. Als gemeente hebben we contact met de dorpshuizen over hoe het gaat en of ze zich redden. We roepen ze op om tijdig aan de bel te trekken. De eventuele oplossingen zijn maatwerk. Zo kan de subsidie voor 2020 eerder uitbetaald worden. Of kan een aanvraag worden gedaan om de gemeentelijke belastingen later te betalen.