We zijn onafhankelijk

onafhankelijk

Aan de landelijke verkiezingen doet Gemeentebelangen Borger-Odoorn natuurlijk niet mee. Dit houdt tevens in dat de mensen van Gemeentebelangen Borger-Odoorn bij de landelijke verkiezingen op één van de partijen stemmen die wel meedoen. Gemeentebelangen Borger-Odoorn is als het ware een schilderspallet met daarop mogelijk de kleuren van meerdere landelijke politieke partijen (mogelijk, want waarop de leden van Gemeentebelangen landelijk stemmen, dat houden ze in het algemeen liever voor zichelf). De uitgangspunten, zoals in de verkiezingsfolder van 1953 verwoord: “Deze partij, die eigenlijk in het geheel geen partij is, maar een groep neutrale kiezers …….” zijn nog steeds van kracht. En daar ligt waarschijnlijk de kracht van Gemeentebelangen. We dienen de belangen van de gemeente en van de inwoners, we hebben als groep (fractie/raadsleden, bestuur en leden) een brede kijk op de samenleven omdat we landelijk per persoon zo onze eigen voorkeur hebben. Het komt dan ook regelmatig voor dat binnen Gemeentebelangen verschillend wordt gedacht over agendapunten die de landelijke politiek, het ‘beleid uit Den Haag’ betreffen. Bij agendapunten over lokale, regionale zaken, zitten we al snel op één lijn, de lijn die de inwoners graag willen.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen leidt bovengenoemde verschil tussen landelijke en lokale verkiezingen af en toe tot komische situaties. Regelmatig horen de mensen op het stembureau  tijdens de gemeenteraadsverkiezingen gemompel vanuit het stemhokje; ‘Ik kan de naam van Jan Peter Balkenende niet vinden, ik zie de naam van Wouter Bos niet staan’.  Uiteraard komen die namen niet voor op de lijst bij de gemeenteraadsverkiezingen in Borger-Odoorn. Gemeentebelangen Borger-Odoorn heeft wat dat betreft geen lijntjes naar Den Haag.

Wij zijn volledig onafhankelijk van ‘Den Haag’ en ontvangen als lokale partij geen dure belastingcenten voor onze verkiezingscampagne.