VRAGEN AAN COLLEGE: STICHTING PEUTERWERK

VRAGEN AAN COLLEGE: STICHTING PEUTERWERK

Naar aanleiding van de ontwikkelingen omtrent de beëindiging van de werkzaamheden van Stichting Peuterwerk, hebben de fracties van Gemeentebelangen en D66 gemeend het college van Borger-Odoorn aan de tand te moeten voelen. Hiertoe hebben wij, gezamenlijk, een aantal vragen opgesteld, die wij tijdens de raadsvergadering van 28 mei zullen stellen.

Onze fracties werden benaderd door veel verontruste ouders, medewerkers en andere belanghebbenden. Daarom hopen wij donderdag 28 mei antwoorden te krijgen op de onderstaande vragen.

1.
Indien het besluit van Stichting Peuterwerk vaststaat, moet er inderdaad z.s.m. gezocht worden naar een passende oplossing. Kan de wethouder aangeven per wanneer Stichting Peuterwerk gaat stoppen met haar werkzaamheden?

2.
Wat betekent het, in grote lijnen, voor onze gemeente als Stichting Peuterwerk haar werkzaamheden beëindigt?

3.
Ook willen wij graag weten welke effecten dit besluit heeft voor Stichting OPO?

4.
Maar belangrijker nog, welke gevolgen heeft dit voor de betreffende kinderen (en dan denken wij met name aan hun pedagogische ontwikkeling en de VVE waar eventueel gebruik van wordt gemaakt) en hun ouders? Heeft uw college nagedacht over alternatieven?

5.
Het is erg belangrijk dat er voor alle betrokkenen snel een passende oplossing komt en daarom vragen wij de wethouder of hij ons op de hoogte wil houden van alle ontwikkelingen?

Na de raadsvergadering komen wij met een reactie, waarin we de antwoorden op de vragen met u zullen delen.