Update zonne-akkers

In de Raadsvergadering van 2 juli j.l. werd door het College een update gegeven omtrent de aanvragen van zonneparken in onze gemeente.
Bij de vaststelling van de Coördinatie-regeling ( in een vorige vergadering ) hadden wij als Gemeentebelangen fractie een goed gevoel over de verdere uitrolling van de beoogde zonneparken.
Gezien de reacties in de media van ASTRON en ook wat het college in de update aangeeft, is er stagnatie ontstaan.
Wij spraken onze zorg hierover uit, want redden we het nog voor de aanvraag Subsidie SDE+? Volgens de uitleg van de wethouder moest dit gaan lukken. Ook vroegen wij het college wat de laatste ontwikkelingen waren.
Het college deelde via Wethouder Freek Buijtelaar mee, dat er de laatste weken wel ontwikkelingen zijn geweest.
De benodigde ondertekening van het convenant is inmiddels geweest en het college probeert nu om de zienswijzen voor begin september af te ronden. Dan is er nog net tijd voor de raad om het in de vergadering van eind september te besluiten.

Namens Fractie Gemeentebelangen, Henk Bolk