Uitnodiging: “Gemeentebelangen informeert”

Op dinsdag, 31 oktober 2017 om 19.30 wordt U allen van harte uitgenodigd in het dorpshuis in Valthe. Deze avond wordt georganiseerd voor in het bijzonder nieuwe leden, potentiële leden en introducees.
Op deze avond wordt in aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar informatie gegeven over waar we voor staan als Gemeentebelangen Borger –Odoorn. Verder wordt informatie gegeven over het werk als raadslid, fractie assistent en wethouder.
Onze leden worden uitgenodigd om een introducee mee te nemen.
Om de catering e.d. te organiseren wordt U allen verzocht zich voor zaterdag, 21 oktober 2017 aan te melden.
De agenda wordt U na aanmelding toegezonden.
We hopen U allen en in het bijzonder de “nieuwe” leden en introducees te mogen begroeten.
Aanmelden graag per mail: moll11@hetnet.nl
Namens het bestuur van Gemeentebelangen Borger-Odoorn,
Fred Moll