TOEKOMSTVISIE BINNENSPORTACCOMMODATIES

TOEKOMSTVISIE BINNENSPORTACCOMMODATIES
Vanavond sprak de raad van Borger-Odoorn over de toekomst van de binnensportaccommodaties in de gemeente. Uit onderzoek blijkt dat een viertal van deze accommodaties onvoldoende scoren. ‘Als we nu niet investeren in renovatie of nieuwbouw, dan mag er straks niet meer gesport worden’, zegt Ron Reinds, raadslid van Gemeentebelangen.
Met deze nieuwe toekomstvisie doet het college van Borger-Odoorn een voorstel voor het grondig aanpakken van de binnensportaccommodaties. Hierbij gaat om Sporthal De Koel in Borger, de gymzaal van OBS 75 in Nieuw-Buinen en de sportzalen in Exloo, Odoorn en Valthe. Als vierde zou het college van Borger-Odoorn de inrichting van álle binnensportaccommodaties graag vervangen.
‘Dit moeten we nu gewoon doen doen, anders gaat de binnensport verloren’, zegt Reinds, ‘bewegen is gezond voor zowel jong als oud, hiermee zijn volgens mij alle partijen het wel eens’. Omdat de benodigde uitgaven niet in de begroting van de gemeente staan opgenomen, er is immers geen regulier budget voor beschikbaar, moet de raad van Borger-Odoorn per opgave besluiten om deze al dan niet uit te voeren.
In de toekomstvisie spreekt het college dan ook van ‘creatief financieren’ en hiervoor heeft Reinds een aantal suggesties: ‘Gemeentebelangen zou graag zien dat de wethouder op zoek gaat naar subsidies, misschien zelfs wel Europese subsidies, om onder andere verduurzamende maatregelen te kunnen nemen. Ook willen wij het college nog een tip meegeven, want we zien tot onze spijt de afgekeurde sportmaterialen en -toestellen terug op de gemeentewerf, maar waarom zouden wij deze niet verkopen? Van kasten tot bokken en van ringen tot medicijnballen, veel van deze materialen leveren tegenwoordig nog meer op dan dat ze gekost hebben.’