Toekomst van TREANT

 

 

Gemeentebelangen was woensdag 6 juni j.l. aanwezig in Westerbork bij door de TREANT zorggroep georganiseerde informatie/discussie mini-symposium met als onderwerp ‘de toekomst is onze zorg.’ Er waren 150 aanwezigen, waaronder andere raadsleden uit Borger-Odoorn, tevens vele raadsleden/wethouders uit Hoogeveen/Stadskanaal Veendam, midden Drenthe, huisartsen, verpleegkundigen, Statenleden, UMCG, directeuren van ziekenhuizen, patiëntenverenigingen en OR-leden.

Er waren een drietal presentaties over:
-Landelijke ontwikkelingen
-Hoe krijg je de juiste zorg?
-Hoe houd je het betaalbaar?

Daarna werd een presentatie getoond over de concept-regiovisie van TREANT.
In het kort draait het om en drietal pijlers:
-Hoe kunnen we binnen deze dun bevolkte provincie een zo goed mogelijk zorgpakket aanbieden?
-Hoe kunnen we dit “bemensen” met goed opgeleid personeel?
-Hoe houden we het betaalbaar?

In de latere discussie-momenten kwam toch vooral het korte termijn denken aan de orde. Veel mensen willen binnen hun leefomgeving een zo compleet mogelijk pakket van zorg, waarbij de acute zorg voorop staat. Concentratie van spoedzorg (dit is verder weg als men gewend is) bij bv. bevallingen ziet men als een gevaar. Volgens de landelijke norm moet iemand binnen 45 minuten in een gespecialiseerd ziekenhuis kunnen zijn.
Voor planbare zwaardere behandelingen willen inwoners best naar en ander ziekenhuis reizen maar bij acute zaken willen ze zo snel mogelijk in het dichtstbijzijnde ziekenhuis zijn en zo goed mogelijk geholpen worden.
Dit zal in de toekomst helaas niet meer mogelijk zijn!
Wettelijke eisen (24/7 bezetting van dokters spoedeisende hulp/IC etc) zorgen ervoor dat dit met de huidige en te verwachten personeelstekorten niet haalbaar is. Tevens is dit uitermate kostbaar.

Een aanrader is het rapport van de taskforce “De juiste zorg op de juiste plek”, ( zie hier ). Dit is een leesbaar document dat een zeer goed beeld geeft van de problematiek waarmee de zorggroep te maken heeft.
De concept-regiovisie geeft goed aan in welke richting men denkt en oplossingen zoekt.
Het doel van deze bijeenkomst was zoveel mogelijk informatie te verzamelen om de regiovisie te voeden om zo tot een volledige visie te komen die door de gebruikers/patiënten gedragen gaat worden.
Communicatie is hierbij het sleutelwoord! Treant moet bij alle geledingen, beginnend bij de 1e lijn zorg, goed aangeven hoe de zorgprocessen gaan lopen, zodat er bij patiënten geen verkeerd beeld gaat ontstaan over wat men verwachten kan. Tevens zal domotica een leidende rol gaan spelen in de toekomst. Slimme apparaten die bv fysieke bezoeken aan de dokter kunnen verminderen of een langer verblijf thuis mogelijk gaan maken.
Behandeling van patiënten kan dan beter geschieden, kwalitatieve-tijds en geld winst! Voorbeeld een knie-operatie gaf tien jaar terug een aantal dagen ziekenhuisopname, nu gaat men ‘s avonds weer naar huis.

In 2012 is door de heer Wouter Bos van KPMG Plexus reeds en beleidsstuk gepresenteerd, betreffende de bouw van een speciaal operatieziekenhuis centraal in Drenthe, toen was het te vroeg, dokters en personeel van de ziekenhuizen Hoogeveen en Emmen (Stadskanaal was toen nog niet aangehaakt) waren toen nog niet zo ver. Wellicht dat de tijd nu rijp is om dit initiatief te omarmen.
Gedwongen door politiek en zorgverzekeraars (steeds meer normen-aanpassingen), personeelstekorten en geld zal deze stap gemaakt moeten worden om binnen Drenthe ook gespecialiseerde zorg te kunnen blijven aanbieden.

Het was een avond vol informatie en nieuwe inzichten. Binnenkort praat de gemeenteraad van Borger-Odoorn nogmaals over dit thema.

Rinus van Venrooij, fractie-assistent