RESTERENDE RAADSVERGADERINGEN 2020 IN DORPSHUIS VALTHE

RESTERENDE RAADSVERGADERINGEN 2020 IN DORPSHUIS VALTHE
Op woensdag 26 augustus heeft de agendacommissie van de gemeente Borger-Odoorn besloten om in ieder geval de resterende raadsvergaderingen van het kalenderjaar 2020 te verplaatsen naar het dorpshuis in Valthe. Voor het zomerreces bleek dat de eigen raadszaal in het gemeentehuis van Exloo te klein en niet praktisch genoeg is om op 1,5 meter afstand met de voltallige raad te vergaderen. De grote zaal van het Valther dorpshuis voldoet wel aan de wensen en eisen van de raad. De raadsvergaderingen zullen niet fysiek toegankelijk zijn voor publiek, wel is het net als bij de voorgaande raadsvergaderingen mogelijk om via een livestream op de website van de gemeenteraad van Borger-Odoorn de vergadering online te volgen.
Nieuw: App voor raadsstukken
De raadsleden krijgen hun stukken al lange tijd digitaal via de App IBabs-pro. Nieuw is dat inwoners de vergaderstukken nu ook kunnen bekijken via deze App.
Waar vind je de app?
Op een PC ga je naar www.ibabs.eu
Met een Ipad of mobiele telefoon ga je naar de App-store en download je gratis iBabs-pro. Met de volgende gegevens kun je inloggen:
* Site: borgerodoorn
* Emailadres: burger (alleen dit woord, emailadres is niet nodig)
* Wachtwoord: burger
BORGER-ODOORN.NOTUBIZ.NL
Overzicht