RESTAURATIE ONDERDUIKERSHOL

GESLAAGDE RESTAURATIE ONDERDUIKERSHOL

Het is alweer een aantal maanden geleden dat ons raadslid, Henk Bolk, vragen stelde in de gemeenteraad omtrent de situatie waarin het onderduikershol zich destijds bevond, maar inmiddels is er veel veranderd. Het onderduikershol in het Valtherbos is (bijna) volledig gerestaureerd! Het hol zelf is gereed en op dit moment legt men de laatste hand aan de beplanting rondom het hol. Plaatselijk Belang Valthe verwacht samen met Dorpsbelangen Klijndijk eind april informatiepanelen te plaatsen, die het verhaal vertellen van de onderduikers en de dappere Drenten die hen hebben geholpen. Dit in samenwerking met het vier mei comité Valthe-Klijndijk en de Historische Vereniging Emmen.

Met zijn vragen aan het college heeft Bolk een financiële bijdrage van de gemeente Borger-Odoorn kunnen lospeuteren voor de restauratie van het hol. Naast de bijdrage van de gemeente hebben de initiatiefnemers van de restauratie ook bijdragen ontvangen van Rabobank Het Drentse-land, kinderen van de onderduikers en vele lokale ondernemingen.

Plaatselijk Belang Valthe had op 11 april 2020 het onderduikershol graag officieel geopend voor publiek, maar als gevolg van het coronavirus wordt dit helaas uitgesteld. Dit neemt echter niet weg dat Gemeentebelangen trots is op het harde werk dat men geleverd heeft om dit zeer belangrijke monument in stand te kunnen houden voor de komende generaties.

Hieronder ziet u een foto van het huidige, gerestaureerde onderduikershol. Wij hopen echter dat u er eens een kijkje zult gaan nemen. In deze bijzondere tijd kan het onderduikershol voor velen houvast en steun bieden, als u zich bedenkt dat hier zestien mensen, 3 jaar lang, in quarantaine hebben gezeten, met daarbij ook de angst ieder moment ontdekt en opgepakt te kunnen worden!