Raadsvergadering 28 november.

Goed gevoel voor Gemeentebelangen

De afvalophaal wordt, als het aan Gemeentebelangen ligt, netto een stukje goedkoper vanaf 2020. Door minder vaak te ledigen en door nóg beter afval te gaan scheiden, zijn inwoners goedkoper uit dan voorgaande jaren.

Tijdens de afgelopen raadsvergadering benadrukte Gemeentebelangen-raadslid, Johan Nijmeijer, het nog maar eens. ‘De toppers op het gebied van afvalscheiding wonen in de gemeente Borger-Odoorn.’

De PMD-afkeur in onze gemeente is zeer laag, met regelmaat valt er zelfs te lezen dat er 0% afkeur van PMD-afval is. Gemeentebelangen is dus ook trots op de inwoners van Borger-Odoorn, zij mogen het dan ook als een compliment zien dat het college het voorstel heeft gedaan om het aantal ledigingen van de huisvuilcontainers terug te schroeven tot één keer in de vier weken. ‘Afval scheiden doet er toe, als je vuilcontainer nog een extra ronde meekan, hoeft de gemeente minder te betalen aan de inzamelaar van afval. Zo houden we dus geld over voor andere zaken.’ Zo verzekert Nijmeijer, die wel hoopt dat er in de zomermaanden extra ledigingen van containers in het centrum van Borger zullen komen.

Naast de ‘Evaluatie Afval 2019’ stonden er nog meer punten op de raadsagenda. Ons raadslid, Jan Vos, deed de woordvoering op twee agendapunten: ‘Vaststelling bestemmingsplan bedrijvenpark Zuid-Oost Groningen’ en ‘Afvalstoffenverordening gemeente Borger-Odoorn.’ Vos gaf namens de fractie van Gemeentebelangen aan met beide punten in te kunnen stemmen. Hij vroeg nog wel aandacht voor de mogelijke geluidsoverlast die kan ontstaan op het bedrijventerrein van de AVEBE. De wethouder nam zijn zorgen weg door te antwoorden dat inwoners niet bij de gemeente Westerwolde hoeven aan te kloppen als zij hinder ondervinden van mogelijke geluidsoverlast.

In de besluitvormende raadsvergadering stelde Gemeentebelangen twee actuele vragen om een aantal zaken extra aandacht te geven. Raadslid Daan Hooiveld vroeg aandacht voor de mogelijke waardedaling van woningen in het Mondengebied als gevolg van het Windpark. De wethouder gaf aan dat inwoners zich, op dit moment, niet al te druk moeten maken om de waarde van hun woning. ‘Uit de cijfers blijkt, tot op heden, dat sommige woningen kampen met een waardedaling van maximaal 1,5%.’

In de tweede actuele vraag vroeg Hooiveld naar de stand van zaken omtrent een spoorlijn tussen Groningen en Enschede, waar Gemeentebelangen een groot voorstander van is. In de Tweede Kamer werd onlangs het verzoek gedaan om een onderzoek te starten naar de haalbaarheid van deze zogenaamde ‘Nedersaksenlijn’. De wethouder was blij dat het thema onder de aandacht gebracht werd en gaf aan dat ze zich actief zou opstellen om het Rijk ervan te overtuigen een dergelijk onderzoek uit te laten voeren. ‘We moeten alleen niet te hard van stapel lopen, want het gaat minimaal nog wel 20 jaar duren voordat er überhaupt een spoor door onze gemeente loopt.’ Vertelde de wethouder.

Tot slot stond de ‘Begrotingsrapportage II’ op de agenda in de besluitvormende raadsvergadering. ‘Een goed en inzichtelijk stuk, wij zijn er zeer positief over’, aldus de fractievoorzitter van Gemeentebelangen, Harm Greven. In zijn betoog vroeg Greven aandacht voor de plannen die, tot op heden, niet uitgevoerd zijn, maar waar Gemeentebelangen weldegelijk veel aandacht voor heeft. Greven vroeg onder andere aandacht voor de geplande E-Bikeroute, die door de drie gemeenten van het BOCE-verband, moet komen te lopen. Daarnaast vroeg Greven aandacht voor het ruimen van graven en de renovatie van onze gemeentelijke begraafplaatsen. ‘Wij moeten wel zeggen dat onze begraafplaatsen er op dit moment zeer goed bijliggen, dat is wel eens minder geweest’, zei Greven in zijn betoog.

Al met al was de vergadering van 28 november er, voor Gemeentebelangen, weer een om met een goed gevoel op terug te kijken. We hebben goed van ons laten horen en we hebben de, voor ons belangrijke thema’s, weer onder de aandacht gebracht.