Raadsvergadering 26 september 2019: Actuele vragen en dorpsbudgetten

 

 

In de vorige raadsvergadering werd wethouder Freek Buijtelaar een ‘Actuele Vraag’ gesteld over de status van de testmolen aan de Drentse Mondenweg in 1e Exloërmond.
In zijn beantwoording gaf hij onder andere aan dat er een onderzoek komt naar de gevolgen van de Stikstof-discussie in ons land.
Omdat de discussie hierover volop opbloeit, gemeenten dreigen hun vergunningen in te trekken mbt het vervoer van de windmolens,
vroegen we de wethouder naar de status van dat onderzoek. Ook werd hem gevraagd of de “Stikstof-discussie” nog gevolgen heeft voor onze gemeente mbt het realiseren van de windparken.

Wethouder Freek Buijtelaar antwoordde dat het onderzoek nog bezig is maar dat hij na afronding de raad zo spoedig mogelijk mee neemt in de bevindingen.

Een andere ‘Actuele Vraag’ betrof de problemen rondom de stichting de Afdraai in Valthermond, tevens beheerder van het Brughuus. Doordat de Btw voor verenigingen is afgeschaft en de Afdraai net als meerdere verenigingen hierdoor geen voorbelasting terug ontvangt van de fiscus, komt de stichting ernstig in geldproblemen. We vroegen het college of zij op de hoogte zijn van deze situatie en of zij mogelijkheden zien dit op te kunnen lossen. 

Wethouder Niek Wind antwoordde dat de Gemeente er alles aan doet om samen tot een oplossing te komen. Voor de duidelijkheid volgens de wethouder: het is een probleem tussen de belastingdienst en de stichting maar de Gemeente voelt zich tevens verantwoordelijk voor een goede afloop. Vandaar dat de gemeente reeds een voorschot heeft verstrekt aan de stichting om de eerste klappen op te vangen in afwachting van afwikkeling met de belastingdienst.

 


Dorpsbudgetten gaan door!!

Geruime tijd stonden de dorpsbudgetten op de wensenlijst van Gemeentebelangen en eindelijk is het dan zover!

Met deze manier van participeren worden inwoners meer betrokken bij hun eigen dorp (bijvoorbeeld de inrichting) en kunnen zodoende deze veel meer een eigen gewenste identiteit geven.

Ondanks het duidelijke raadsvoorstel had Gemeentebelangen toch nog een paar vragen zoals “is er altijd een dorpsagenda nodig en zijn er andere initiatiefnemers en is er maatwerk mogelijk?” Wethouder Niek Wind antwoordde dat draagvlak erg belangrijk is, dus zo’n breed mogelijk deel van de dorpsinwoners moet erbij betrokken zijn, en dat er zeker maatwerk mogelijk is. Er is namelijk geen dorp gelijk!

Er zijn 25 dorpen in onze gemeente. Zij kunnen beschikken over 2500 euro per dorp en tevens €1,50 per inwoner. Dat betekent een budget van 100.000 euro per jaar. Er zijn momenteel 18 Belangenverenigingen (veelal Dorpsbelangen of Streekbelangen) die als aanspreekpunt voor de dorpen kunnen dienen.

Wel constateren wij dat er een behoorlijke wissel wordt getrokken op de beide gebiedscoördinatoren. Hopenlijk vinden zij de nodige tijd en energie om de dorpen goed te begeleiden in dit proces.

Onze gemeente heeft het proces Dorpsbudgetten afgestemd met de buurgemeenten Emmen en Coevorden die al enige jaren met Dorpsbudgetten werken. Zo kunnen de valkuilen, die er zeker zullen zijn, worden beperkt.

Aan het eind van de vergadering was wel een ieder binnen de raad er over eens dat de Dorpsbudgetten een welkome toevoeging zijn aan de Burgerparticipatie.