Publiek vervoer heeft valse start!

Gemeentebelangen maakt zich de laatste jaren zorgen over het openbaar vervoer. Dit moet beschikbaar blijven, ook in kleinere kernen op het platteland. Ook de inzet van de lokale vervoerders moest niet vergeten worden. Helaas hebben de “grote” vervoerders ingeschreven op de aanbesteding, omdat dit voor veel kleine ondernemers onmogelijk was. Lokale vervoerders worden er nu af en toe bij betrokken.
Wij vinden dit jammer en had anders gemoeten! Doordat alle vervoer in Drenthe en Groningen onder 1 organisatie is geplaatst en er veel fouten gemaakt worden, ontvangen wij regelmatig klachten van inwoners. Sinds vorig jaar is ook het Publiek vervoer onderdeel geworden van het grote geheel. Helaas zorgt dit nog regelmatig voor problemen.

Vorige week zijn er in heel Drenthe een groot aantal kinderen niet of te laat opgehaald. Dit zijn kinderen met een “rugzakje”. Deze kinderen vinden structuur en regelmatig erg belangrijk.
Volgens directeur Jan Bos mag dit niet gebeuren, maar het begin van een schooljaar, nieuwe vervoerders en foutieve gegevens van de kinderen zijn oorzaken van de opstartproblemen.

De zorgen die Gemeentebelangen zich de afgelopen jaren heeft gemaakt zijn niet voor niks geweest. We hebben dit regelmatig aangekaart bij de wethouder. Helaas hebben wij het tij niet kunnen keren en zien we nu de gevolgen van het Publiek Vervoer.

We zullen aandacht blijven vragen voor dit thema.
Bereikbaar, betaalbaar en betrouwbaar vervoer in onze gemeente, voor onze inwoners blijft erg belangrijk!