NIEUWS ►
Gemeentebelangen Borger Odoorn presenteert de geheel nieuwe website.....Kijkt u gerust even rond, lees het laatste nieuws of schrijf u in op onze nieuwsbrief!

Portefeuille verdeling

Portefeuille verdeling 2014 – 2018

PROG
Portefeuille
CODE
Producten
Thema’s en Acties
Raadslid 1
Raadslid 2
Portef. Houder
1
Politiek, Bestuur en Burgers
100
Gemeenteraad
Miranda Pathuis
Ron Reinds
Burgemeester
1
Politiek, Bestuur en Burgers
101
B & W
Miranda Pathuis
Ron Reinds
Burgemeester
1
Politiek, Bestuur en Burgers
102
Griffie
vergaderen
Miranda Pathuis
Ron Reinds
Burgemeester
1
Politiek, Bestuur en Burgers
103
Rechtsbescherming
bezwaar,beroep,klachten
Erik Veen
Ron Reinds
Burgemeester
1
Politiek, Bestuur en Burgers
104
Bevolkingszaken
Personeel/Org. en Subsidiebeleid
Miranda Pathuis
Ron Reinds
Burgemeester
1
Politiek, Bestuur en Burgers
105
Bestuurlijke samenwerking
Cittaslow, BOCE
Miranda Pathuis
Erik Veen
Burgemeester
1
Politiek, Bestuur en Burgers
106
Kabinet, Representatie
Gemeentepenning
Miranda Pathuis
Ron Reinds
Burgemeester
1
Politiek, Bestuur en Burgers
107
Communicatie
informatievoorziening, ICT
Ron Reinds
Miranda Pathuis
Burgemeester
1
Politiek, Bestuur en Burgers
108
Verkiezingen
Miranda Pathuis
Ron Reinds
Burgemeester
1
Politiek, Bestuur en Burgers
109
Ontwikkeling Vastgoed
Kern & Kader, vastgoed
Henk Bolk
Jan Vos
Burgemeester
1
Politiek, Bestuur en Burgers
110
Openbare orde en veiligheid
Kadernota veiligh, RUD,Handhaving
Ron Reinds
Erik Veen
Burgemeester
1
Politiek, Bestuur en Burgers
111
Brandweer, hulpverlening
Ron Reinds
Erik Veen
Burgemeester
1
Politiek, Bestuur en Burgers
112
Rampenbestrijding
Ron Reinds
Erik Veen
Burgemeester
1
Politiek, Bestuur en Burgers
113
Belastingen
Harm Greven
Henk Bolk
Burgemeester
2
Wegen, verkeer, vervoer
114
Wegen
incl .Verlichting buitengebied
Johan Nijmeijer
Jan Vos
Buijtelaar
2
Wegen, verkeer, vervoer
115
Verkeer
N34, Plattelandswegen
Johan Nijmeijer
Jan Vos
Buijtelaar
2
Wegen, verkeer, vervoer
116
Gladheidbestrijding
Johan Nijmeijer
Jan Vos
Buijtelaar
2
Wegen, verkeer, vervoer
117
Afwatering, vijvers
Johan Nijmeijer
Jan Vos
Buijtelaar
3
Handel, Recreatie,Toerisme
118
Lokale Economie
EBP, Econ.Beleidsplan
Harm Greven
Miranda Pathuis
Trip
3
Handel, Recreatie,Toerisme
169
Recreatie, toerisme
Stichting Geopark
Harm Greven
Miranda Pathuis
Trip
3
Handel, Recreatie,Toerisme
169
Recreatie, toerisme
Toeristisch Beleidsplan
Harm Greven
Miranda Pathuis
Trip
3
Handel, Recreatie,Toerisme
169
Recreatie, toerisme
Landbouw
Harm Greven
Miranda Pathuis
Trip
4
Onderwijshuisvesting
121
Beleidsplan huisvesting
budget naar schoolbesturen
Harm Greven
Jan Vos
Souverein
5
Sport, Cultuur, Openbare ruimte
128
Zwembaden
Ron Reinds
Johan Nijmeijer
Alberts
5
Sport, Cultuur, Openbare ruimte
129
Binnensport
Ron Reinds
Johan Nijmeijer
Alberts
5
Sport, Cultuur, Openbare ruimte
130
Buitensport
Ron Reinds
Johan Nijmeijer
Alberts
5
Sport, Cultuur, Openbare ruimte
131
Bibliotheek
Henk Bolk
Ron Reinds
Alberts
5
Sport, Cultuur, Openbare ruimte
132
Kunst, cultuur
Henk Bolk
Ron Reinds
Trip
5
Sport, Cultuur, Openbare ruimte
133
Groene ruimte
Vastgoed, Groen, Vijvers
Johan Nijmeijer
Jan Vos
Buijtelaar
5
Sport, Cultuur, Openbare ruimte
134
Begraven
renovatie begraafplaatsen
Johan Nijmeijer
Jan Vos
Buijtelaar
5
Sport, Cultuur, Openbare ruimte
134
Begraven
Grafadministratie
Johan Nijmeijer
Jan Vos
Buijtelaar
6
Sociaal Domein
122
Leerlingenvervoer
Henk Bolk
Erik Veen
Alberts
6
Sociaal Domein
123
Leerplicht
Henk Bolk
Erik Veen
Alberts
6
Sociaal Domein
124
Volwasseneducatie
laaggeletterdheid
Henk Bolk
Erik Veen
Alberts
6
Sociaal Domein
125
Brede schoolsamenwerking
intensivering
Henk Bolk
Erik Veen
Alberts
6
Sociaal Domein
126
Lokaal onderwijs
incl combicoaches
Henk Bolk
Erik Veen
Alberts
6
Sociaal Domein
127
Sportstimulering
Gezonde leefstijl,Combicoach
Ron Reinds
Johan Nijmeijer
Alberts
6
Sociaal Domein
135
Inkomen
Harm Greven
Miranda Pathuis
Alberts
6
Sociaal Domein
136
Werk
Sociale werkvoorz/verordening
Harm Greven
Miranda Pathuis
Alberts
6
Sociaal Domein
137
Minima
Erik Veen
Harm Greven
Alberts
6
Sociaal Domein
138
Maatschappelijk Zorg
Jeugdhulp, jeugdparticip,Cjg-taken
Erik Veen
Ina Hofstede
Alberts
6
Sociaal Domein
138
Maatschappelijk Zorg
Jongerenraad, burgerparticipatie
Erik Veen
Ina Hofstede
Alberts
6
Sociaal Domein
139
Nieuwkomers
Jan Vos
Johan Nijmeijer
Alberts
6
Sociaal Domein
140
Sociaal Cultureel werk
Jan Vos
Miranda Pathuis
Alberts
6
Sociaal Domein
141
Kinderopvang
Harmonisatie kinderopvang/PSZ
Erik Veen
Ina Hofstede
Alberts
6
Sociaal Domein
142
WMO
Transformatie, Contracten
Erik Veen
Ina Hofstede
Alberts
6
Sociaal Domein
142
WMO
Doelgroepenvervoer
Erik Veen
Ina Hofstede
Alberts
6
Sociaal Domein
143
Volksgezondheid
Gezondheidsnota, GGD,Alcohol
Johan Nijmeijer
Ron Reinds
Alberts
6
Sociaal Domein
172
Jeugdhulp
Erik Veen
Ron Reinds
Alberts
6
Sociaal Domein
173
Economisch beleid
EBP, Econ.Beleidsplan
Harm Greven
Miranda Pathuis
Alberts
7
Milieu
143
Bestrijding
eikenprocessierups
Miranda Pathuis
Hans Verschut
Buijtelaar
7
Milieu
144
Afval
Miranda Pathuis
Hans Verschut
Buijtelaar
7
Milieu
145
Samenwerking waterketen
Wts Velt en Vecht
Jan Vos
Johan Nijmeijer
Buijtelaar
7
Milieu
146
Milieu
Duurzame ontwikkeling Nota
Henk Bolk
Miranda Pathuis
Buijtelaar
8
Wonen, ruimtelijke ontwikkeling
147
Ruimtelijke ontwikkeling
Uitvoering DOP, nije daip,Plattel.ontw
Jan Vos
Hans Verschut
Buijtelaar
8
Wonen, ruimtelijke ontwikkeling
147
Ruimtelijke ontwikkeling
Bestemmingsplan buitengebied
Harm Greven
Jan Vos
Buijtelaar
8
Wonen, ruimtelijke ontwikkeling
147
Ruimtelijke ontwikkeling
Structuurvisie
Harm Greven
Jan Vos
Buijtelaar
8
Wonen, ruimtelijke ontwikkeling
147
Ruimtelijke ontwikkeling
Windmolens (planproces)
Henk Bolk
Jan Vos
Buijtelaar
8
Wonen, ruimtelijke ontwikkeling
147
Ruimtelijke ontwikkeling
Borger-centrum
Harm Greven
Johan Nijmeijer
Buijtelaar
8
Wonen, ruimtelijke ontwikkeling
147
Ruimtelijke ontwikkeling
Borger-West
Harm Greven
Johan Nijmeijer
Buijtelaar
8
Wonen, ruimtelijke ontwikkeling
147
Ruimtelijke ontwikkeling
ontsluiting hunebedcentrum
Harm Greven
Johan Nijmeijer
Buijtelaar
8
Wonen, ruimtelijke ontwikkeling
147
Ruimtelijke ontwikkeling
Strategie ontw De gloep Exloo
Harm Greven
Johan Nijmeijer
Buijtelaar
8
Wonen, ruimtelijke ontwikkeling
147
Ruimtelijke ontwikkeling
Gebiedsontw.Bronnegermaden
Harm Greven
Johan Nijmeijer
Buijtelaar
8
Wonen, ruimtelijke ontwikkeling
147
Ruimtelijke ontwikkeling
Roekenoverlast
Jan Vos
Johan Nijmeijer
Buijtelaar
8
Wonen, ruimtelijke ontwikkeling
147
Ruimtelijke ontwikkeling
Ondernemersinitiatief Nw-B
Harm Greven
Miranda Pathuis
Buijtelaar
8
Wonen, ruimtelijke ontwikkeling
148
Wonen
Gemeentelijke woonplan
Jan Vos
Johan Nijmeijer
Souverein
8
Wonen, ruimtelijke ontwikkeling
150
Grondzaken
RO wegen en Groen
Jan Vos
Johan Nijmeijer
Buijtelaar
8
Wonen, ruimtelijke ontwikkeling
151
Herstructurering
Jan Vos
Johan Nijmeijer
Buijtelaar
A
FINANCIEN
153
Lokale heffingen
Harm Greven
Henk Bolk
Souverein
A
FINANCIEN
154
Gemeentefonds
Harm Greven
Henk Bolk
Souverein
A
FINANCIEN
155
Dividend
Harm Greven
Henk Bolk
Souverein
A
FINANCIEN
157
Nieuw beleid/calamiteiten
Harm Greven
Henk Bolk
Souverein
A
FINANCIEN
158
Algemene lasten en baten
Harm Greven
Henk Bolk
Souverein
A
FINANCIEN
159
Mutaties reserves
Harm Greven
Henk Bolk
Souverein
A
FINANCIEN
160
Saldo Begroting
Harm Greven
Henk Bolk
Souverein
B
Weerstandsvermogen,Risicoman.
Harm Greven
Henk Bolk
Souverein
C
Kapitaalgoederen
Harm Greven
Henk Bolk
Souverein
D
Financieel Fundament
Harm Greven
Henk Bolk
Souverein
E
Financiering, EMU Saldo
Harm Greven
Henk Bolk
Souverein
F
Bedrijfsvoering
Harm Greven
Henk Bolk
Souverein
G
Verbonden Partijen
Harm Greven
Henk Bolk
Souverein
H
Grondbeleid
Harm Greven
Henk Bolk
Souverein
I
Demografische ontwikkelingen
Harm Greven
Henk Bolk
Souverein