NIEUWS ►
Kijkt u gerust even rond, lees het laatste nieuws of schrijf u in op onze nieuwsbrief!

Over ons

Gemeentebelangen Borger-Odoorn bestaat 60 jaar.
Eerst als twee afzonderlijke lokale partijen in de gemeenten Borger en Odoorn en na de herindeling als Gemeentebelangen Borger-Odoorn. We hebben vanaf de oprichting steeds als volwaardige partij meegedraaid in de gemeentepolitiek en zijn vele jaren de op één na grootste partij geweest.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 werd maar liefst 40% van alle uitgebrachte stemmen toegekend aan Gemeentebelangen waardoor ze zich evenals in 2010 wederom de grootste partij van de gemeente Borger-Odoorn mag noemen. We zijn erg trots, dat we ook in 2018 opnieuw de grootste partij zijn geworden. Op dit moment zitten we met 8 raadsleden en 2 wethouders in de gemeenteraad.

Bij de verkiezingen voor de gemeenteraad van Odoorn op 28 mei 1958 komt voor het eerst de lijst Gemeentebelangen voor. In hun verkiezingsfolder stond destijds:
“Deze partij, die eigenlijk in het geheel geen partij is, maar een groep neutrale kiezers, doet U geen grote beloften, die allicht toch niet verwezenlijkt kunnen worden. Zij dient ook geen partij- of groepsbelangen, maar zal van haar eventuele vertegenwoordigers in de Raad alleen eisen, de belangen van de gemeente en van de inwoners steeds voor ogen te houden en naar beste krachten te verdedigen”.

Deze uitgangspunten worden nog steeds gehanteerd door Gemeentebelangen Borger-Odoorn.

Gemeentebelangen Borger-Odoorn wil iedereen bedanken voor hun steun en in het haar gestelde vertrouwen. Wij nemen onze bestuurlijke verantwoordelijkheid en willen ons de komende jaren met u en in goede harmonie met andere politieke partijen, inzetten voor het welzijn van de gemeente Borger-Odoorn en al haar inwoners.

Op diverse pagina’s van onze website (te bereiken door de knoppen aan de bovenkant in te drukken met de linkermuisknop), kunt u lezen wie we zijn, wat we doen en wat het lidmaatschap betekent.

Het coalitie-akkoord vindt U onder de knop “coalitie-akkoord” en onze fractieleden vindt U onder de knop met deze naam.