Op pad met BORG

Vandaag is raadslid Johan Nijmeijer opnieuw mee geweest met ( de buitendienst ) BORG. De eikenprocessierups vindt zijn weg in vele bomen en bouwt hier zijn nest. 

In februari heeft de gemeente in de vorm van een pilot nestkastjes opgehangen, waarin vogels hun nest konden bouwen. Zij voerden de rupsen aan hun jongen. Op de plekken waar de nestkastjes hebben gehangen zijn aanzienlijk minder nesten gesignaleerd. 

De eikenprocessierupsen zijn nu al vlinders geworden en dat is maar liefst drie weken vroeger dan voorgaande jaren. 

Het is nu belangrijk  om alles goed in kaart te brengen. Wat staat onze gemeente de komende jaren te wachten? De cijfers zijn schrikbarend! Tot nu toe  zijn er ruim 1200 nesten gesignaleerd en geruimd.  1/3 deel is niet gevonden of over het hoofd gezien. Deze nesten kunnen bij inwoners in de tuin zitten.  

Tijdens het uitvliegen worden de mannetjes naar vallen met feromonen gelokt (vrouwelijke geurtjes). Borger-Odoorn heeft 130 vallen en deze worden elke 14 dagen geleegd. Dit wordt niet gedaan ter bestrijding, maar gegevens worden gebruikt om onderzoek te doen naar het verloop voor de komende jaren dmv tellingen en inschattingen maken. Op deze manier is tevens goed te volgen waar de vlinder zich begeeft en hoe deze zich voortplant. Vandaag is de gemeente begonnen met het leegmaken van de vallen. Voorgaande jaren werden er gemiddeld 20 vlinders per val gevangen. Nu zitten er met grote regelmaat over de 200 in.

De vlinder leg eitjes in eikenbomen ( Maar er zijn ook al andere locaties bekend, zoals picknickbankjes en tafeltennistafels). De eitjes worden gelegd in de oksels van een boom/tak. Het zijn kleine zwarte puntjes en niet met het blote oog zichtbaar. 

Deze enorme aantallen zullen voor de komende jaren voor veel meer nesten gaan zorgen. De verwachting voor 2019 is enorm: bij een voortplanting van 4 is de verwachting ruim 4800 nesten! 

De eikenprocessierups is bij aanraking erg schadelijk voor mens en dier. We zullen de komende jaren nog veel actie moeten ondernemen om dit probleem onder controle te krijgen.