NIEUWS ►
Kijkt u gerust even rond, lees het laatste nieuws of schrijf u in op onze nieuwsbrief!

Niek Wind

Mijn naam is Niek Wind en ik woon sinds kort samen met Ingrid in Odoorn.
Mijn interesse voor de politiek is aangewakkerd toen ik heb deelgenomen aan het Nationaal Jeugd Debat. Naar aanleiding hiervan heb ik mij destijds aangemeld bij Gemeentebelangen. Sinds 2010 ben ik raadslid en was bij mijn aantreden met 19 jaar het jongste raadslid in Drenthe. In 2013 ben ik door RTV Drenthe en het Dagblad van het Noorden vereerd met de verkiezing politiek talent van de provincie Drenthe. Ik sta voor een gemeente die zich inzet voor jong en oud en vind dat ook de jongeren in de raadszaal vertegenwoordigd dienen te zijn. Samen en in overleg met de jeugd moeten we streven naar betere mogelijkheden voor de jeugd in onze gemeente. In onze gemeente moet er meer contact komen met de burgers uit alle dorpen om de leeefbaarheid in al onze dorpen te behouden. De prachtige natuur in onze gemeente moet behouden blijven, een mooie en groene leefomgeving is belangrijk voor plezierig leven en wonen.
Ik ben 8 jaar fractievoorzitter geweest. In 2018 ben ik opnieuw gekozen en benoemd als wethouder.

Ik wil de komende jaren ‘extra’ aandacht geven aan;
■ Leefbaarheid
Het behoud van de leefbaarheid in zowel de grote als de kleinere kernen, een grote uitdaging voor een gemeente waar sprake is van een dubbele krimp: afname van het aantal inwoners en een toename van de gemiddelde leeftijd van de inwoner.
■ Laagdrempeligheid
Een open en transparante gemeentepolitiek die voor jong en oud toegankelijk en bereikbaar is. Kortom een gemeentehuis waar de drempel zo laag mogelijk is.
■ Participatie
In een tijd van minder middelen en meer taken moet je als lokale overheid kijken naar de initiatieven in de gemeente. Deze moet je waar je kan stimuleren en faciliteren. Kortom een omslag van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie.

Contact met de wethouder verloopt via het bestuurssecretariaat van het Gemeentehuis ( tel: 14 0591 ).

Terug naar Wethouders-en-raadsleden