MOTIE GEMEENTEBELANGEN VOOR AANGENAMER BINNENKLIMAAT MFA’S EN SCHOLEN

MOTIE GEMEENTEBELANGEN VOOR AANGENAMER BINNENKLIMAAT MFA’S EN SCHOLEN

Gemeentebelangen Borger-Odoorn diende tijdens de raadsvergadering van 22 oktober een motie in voor de verbetering van het binnenklimaat van MFA’s en schoolgebouwen binnen de gemeente Borger-Odoorn.

In de motie verzoekt Gemeentebelangen het college om samen met de woningcorporaties die eigenaar zijn van de MFA’s en de scholengemeenschappen actief op zoek te gaan naar adequate oplossingen voor de problemen met de klimaatsystemen in de gebouwen. Daarnaast roept de motie het college op om bij het opstellen van het onderwijshuisvestingsplan specifiek aandacht te besteden aan het binnenklimaat van de onderwijsinstellingen.

Een aantal weken geleden kreeg de fractie van Gemeentebelangen bezoek van de medezeggenschapsraad van de Montessorischool uit Borger. De Montessorischool is één van de gebruikers van MFA Het Hunzehuys. Al sinds de opening van Het Hunzehuys in 2013 ondervinden gebruikers van die MFA klachten die te relateren zijn aan een slecht binnenklimaat. Volgens de medezeggenschapsraad van de Montessorischool kampen alle gebruikers van het pand met gezondheidsproblemen, maar op de bovenverdieping zijn de problemen het grootst. Vooral in de zomermaanden is de MFA geen prettige plek om te zijn, de zon schijnt dan pal op het platte dak.

Uit een onafhankelijk onderzoek uit 2019 bleek dat het klimaatsysteem sporen van bouwstoffen bevatte. De bouwstoffen zijn aan het eind van de zomervakantie van 2020 volgens Lefier verwijderd. Lefier en de gebruikers van de MFA hopen dat de problemen hiermee verholpen zijn.

‘Dit was niet de enige melding over een slecht binnenklimaat. Uit meerdere hoeken vernamen we dat er in MFA’s en scholen ernstige problemen zijn met klimaatsystemen. Onder andere in Nieuw Buinen en Valthermond speelt hetzelfde. Daarom besloten wij het initiatief te nemen voor deze motie’, zegt Daan Hooiveld, raadslid van Gemeentebelangen en indiener van de motie.

Gemeentebelangen diende deze motie samen met GroenLinks, Leefbaar Borger-Odoorn, VVD en PvdA in. De motie werd unaniem aangenomen.