Merendeel cliënten tevreden met Wmo in gemeente Borger-Odoorn

Merendeel cliënten tevreden met Wmo in gemeente Borger-Odoorn ( DvHN 09-maart-2021 )
Uit een cliëntervaringsonderzoek onder 558 inwoners van de gemeente Borger-Odoorn blijkt de meerderheid tevreden met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
Met de wet ondersteunen gemeentes mensen om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Zo helpen zij onder meer bij begeleiding en dagbesteding en het ondersteunen van mantelzorgers.
Uit het onderzoek blijkt de meeste ondervraagden positief zijn over zowel het contact met de sociale teams als de kwaliteit van de ondersteuning. 90 procent van de cliënten vindt dat ze serieus zijn genomen bij hun hulpvraag en 88 procent vindt de zorg van een goed niveau.
Reactie wethouder Trip
‘We vinden het belangrijk om elk jaar de ervaringen van cliënten te onderzoeken’, aldus wethouder Albert Trip (D66). ‘De afgelopen jaren waren we al tevreden over de positieve resultaten en hebben we met de sociale teams afgesproken om er alles aan te doen dit zo te houden. Ik ben dan ook blij dat de resultaten van het onderzoek dit jaar nog wat positiever zijn dan het jaar ervoor.’