“Mensen in beweging brengen maakt ze gezond!”

Zaterdag 24 februari heeft Gemeentebelangen Borger Odoorn een bezoek gebracht aan BdB Fysiotherapie
( www.fysiotherapieborger.nl ) in Borger. Raad- en bestuursleden werden hartelijk welkom geheten door Rob de Blois en Lars Horring. De praktijk is gevestigd in het oude politiebureau van Borger aan de Hoofdstraat 32.

Bijna iedereen heeft wel eens te maken gehad met fysiotherapie. Fysiotherapie is relatief een jong vak (sinds 1960) en is voortgekomen uit de heilgymnastiek. Door de opkomst van fysiotechnische toepassingen zoals stroom als behandelvorm, werd de naam heilgymnast/masseur veranderd in Fysiotherapeut. Begin de jaren’90 werd, dankzij steeds meer wetenschappelijk onderzoek, duidelijk dat stroom als therapievorm niet werkt. Fysiotherapie is zich sindsdien blijvend gaan ontwikkelen waardoor er steeds nieuwe behandeltechnieken zijn ontstaan en veelal ook efficiënter behandeld kan worden.  Wetenschappelijk onderzoek in de afgelopen 35 jaar heeft ertoe geleid dat fysiotherapie een effectieve behandelvorm is gebleken.
Rob vertelt over het ontstaan van zijn bedrijf. Begin 1970 is Willem Labots  een praktijk begonnen in Borger aan de Hunzedal. Later is Jan Willem Gort bij hem in dienst getreden, waarna hij medio 90er jaren voor zichzelf is begonnen in Borger aan de Brinkstraat.  In eind 1999 hebben Jan Bouma en Rob de Blois de praktijk aan de Brinkstraat 5 van Gort overgenomen. Medio 2000 is de praktijk van Labots overgenomen door Rene Gertsen.

Eind 2003 zijn Jan Bouma en Rob de Blois met hun praktijk verhuisd naar het Ontmoetingscentrum in Borger. In 2003 is er een samenwerking tot stand gekomen met de logopedie. In 2012 is het Gezondheidscentrum Borger-Odoorn ontstaan door een toevoeging van bekkenfysiotherapie, kinderfysiotherapie, psychologie, verloskunde, dietetiek, haptotherapie en acupunctuur. Sindsdien zijn ze in het oude politiebureau gevestigd. Dankzij de samenwerking versterkt men elkaar. Zoals Rob zo mooi zegt: “Je leert van elkaars specialisatie”.


Als hoofdregel in de praktijk geldt: Een gewricht moet eerst functioneren! Allereerst wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak van de klacht(en). Het verhaal van de patiënt aanhoren, lichamelijk onderzoek doen en dan pas een behandelplan om de klacht te verhelpen. Geef patiënten inzicht in hun klacht. Het kan vaak liggen aan het type werk, houding, langdurige eenzijdige belastingen, kwaliteit kussen of bed etc. Echografie wordt, indien nodig, hierbij steeds meer ingezet als toevoeging van het onderzoek. Lars Horring is in dienst bij de praktijk en heeft voor het specialisme manuele therapie gekozen. Hij verteld ons wat meer over specialismes binnen de fysiotherapie en de meerwaarde van deze specialismen voor de hedendaagse praktijkvoering. De manuele therapie heeft de laatste jaren een steile ontwikkeling doorgemaakt waarbij de manuele therapeut is opgeleid tot klinisch expert op het gebied van musculoskeletale aandoeningen. Het “waarom” achter gezondheidsproblematiek in relatie tot problemen in de wervelkolom en de rest van het lichaam staat hierbij centraal. De welbekende “krakjes” worden nog wel toegepast, maar op een goed onderbouwde wijze. Verantwoording en onderbouwing van keuzes binnen diagnostiek en het behandelplan zijn de belangrijkste pijlers voor de kwaliteit van het vak. We zien ook dat patiënten het inzicht in hun klachten en het behandeltraject enorm waarderen. In de loop van de tijd zijn er steeds meer eisen gesteld aan inrichting, beveiliging en registratie. De branche werd een financieel bevroren vak. Van de fysiotherapeuten werd veel verslaglegging gevraagd en de vergoedingen werden steeds lager. Gelukkig is de branche de laatste jaren wel uit het dal geklommen. Fysiotherapie Borger heeft het keurmerk “Plus praktijk”. Dit betekent dat ze transparant zijn en voldoen aan de huidige eisen op het gebied van o.a. kwaliteit, behandelaanbod, specialisaties, verslaglegging en innovatie. Dit keurmerk is ook voor de toekomst van belang, zodat de praktijk bevoegd blijft om bepaalde revalidatievormen aan te mogen bieden. Een keuring vindt jaarlijks plaatst, waarbij mede gekeken wordt naar de resultaten van het tevredenheidsonderzoek voor patiënten ( belangrijk voor zorgverzekeraars en de zorgverlener ). Patiënten waarderen de praktijk met een 9,1. Voor de toekomst wordt er veel meer naar kwaliteit gekeken, waarbij kennisoverdracht en het introduceren van nieuwe producten steeds belangrijker wordt. Ook wordt er veel meer gekeken naar de effectiviteit van verschillende vormen van behandeling  binnen de fysiotherapie. Al bijna 10 jaar zijn de paramedici bezig om een (para)medisch centrum in Borger te realiseren. Vele vergaderingen zijn er geweest, toen kwam de crisis, waardoor er steeds meer partners zich terugtrokken omdat o.a. financiële consequenties te hoog bleken. De laatste 3 jaar zijn Rene Gertsen en Rob de Blois samen verder gegaan om een nieuw paramedisch centrum te realiseren. De 2 fysiotherapie praktijken uit Borger zetten door! Na diverse opties, kwam het stuk grond aan de Buinerstraat ( naast de Aldi ) in beeld. Inmiddels heeft het plan een vaste vorm, de tekening ziet er prachtig uit, de financiën zijn rond en de verwachting is, dat begin april de schop in de grond gaat. Het wordt een functioneel gebouw, waarbij er volledig energieneutraal gebouwd wordt. De schatting is, dat er na 8 maanden een mooi pand staat, waar inwoners uit de gemeente Borger Odoorn terecht kunnen voor al hun lichamelijke klachten. Alle disciplines die in het huidige Gezondheidscentrum aan de Hoofdstraat zijn gevestigd verhuizen mee naar de Buinerstraat waarbij de fysiotherapiepraktijken van Bouma, de Blois (BdB Fysiotherapie) en Gertsen samen verder zullen gaan zodra de nieuwbouw is voltooid!
Als dank voor hun tijd en enthousiasme ontvingen de heren een heerlijke krentenbrood, met roomboter.