NIEUWS ►
Kijkt u gerust even rond, lees het laatste nieuws of schrijf u in op onze nieuwsbrief!

Lidmaatschap

Lid zijn / worden van Gemeentebelangen?

Wanneer u lid wordt van Gemeentebelangen Borger-Odoorn, dan wordt u lid van een lokale politieke vereniging!
Wij proberen niet voor, maar namens onze inwoners politiek te voeren en daar hebben we de inbreng van onze leden absoluut nodig. Zij zijn het die onze raadsleden van informatie kunnen voorzien.

Als lid van Gemeentebelangen heeft u de gelegenheid om tijdens ( fractie,- bestuur,- en leden ) vergaderingen vragen te stellen, mee te praten en  denken. Uw inbreng zorgt voor meer informatie voor onze raadsleden. Dat is voor een lokale partij erg belangrijk. Wij horen graag van onze inwoners hoe zij tegen bepaalde zaken aankijken en welke oplossingen zij in gedachten hebben.
Niet alle leden hebben de behoefte mee te praten en te denken, maar ze willen wel graag op de hoogte blijven van wat er in de politiek gaande is.
Die mogelijkheid bieden wij natuurlijk ook.

Als u besluit om lid te worden van onze vereniging, is het vanzelfsprekend dat u contributie betaalt. Wij ontvangen geen bijdrage van het rijk zoals de landelijke partijen. Wij moeten alles zelf bekostigen. De wethouders en raadsleden dragen jaarlijks ook hun steentje bij. Deze bijdrage wordt gebruikt om te “sparen” voor de volgende verkiezingen.

Hoe meldt u zich aan?

Wilt u niet afhankelijk zijn van een politiek hoofdkantoor in Den Haag en wilt u zich toch graag met de politiek bemoeien, of op de hoogte blijven?
Dan is Gemeentebelangen een erg goed alternatief. Lid worden van Gemeentebelangen Borger-Odoorn is erg eenvoudig.
Vul onderstaand lidmaatschapsformulier in en stuur deze via e-mail of post naar ons secretariaat:

Via e-mail:
anjakoers.gb@gmail.com

Per post:
Secretariaat Gemeentebelangen Borger-Odoorn

Zuiderdiep 483
7876 BD Valthermond

Jaarlijkse contributie Gemeentebelangen Borger-Odoorn:

■  € 25 voor een standaard lidmaatschap per persoon
■  € 15 voor een tweede en volgend persoon van een gezin, wonende op het zelfde adres
■  € 15 voor leden van 22 t/m 25 jaar
■  GRATIS voor een jeugdlid tot en met 21 jaar

Klik hier voor het lidmaatschapsformulier

Aanmelding lidmaatschap Met dit formulier meldt u zich aan voor het lidmaatschap van Gemeentebelangen Borger


Giftenregelement

Giftenreglement ingevolge artikel 34 Wfpp

Artikel 1.
Het bestuur van Gemeentebelangen Borger-Odoorn is bevoegd giften te accepteren indien hiermee niet tegen de statutaire doelstelling van de vereniging wordt ingegaan.

Artikel 2.
Een weigering wordt schriftelijk gemotiveerd medegedeeld aan de schenker en de algemene ledenvergadering.

Artikel 3
Van geaccepteerde schenkingen boven € 2.500 wordt door het bestuur een lijst bijgehouden waarop de naam en het adres van de schenker(s) en, indien bekend, de reden van schenking wordt vermeld.

Artikel 4.
Indien een schenker anoniem een schenking wil geven kan het bestuur daar mee instemmen indien daartoe redenen zijn en hiermee niet tegen de statutaire doelstelling van de vereniging wordt ingegaan.

Artikel 5.
Anonieme schenkingen worden op de in artikel 3 genoemde lijst geplaatst met daarbij vermeld de reden waarom tot anonimiteit is besloten.

Artikel 6.
Dit reglement treedt in werking met ingang van 3 december 2013