NIEUWS ►
Gemeentebelangen Borger Odoorn presenteert de geheel nieuwe website.....Kijkt u gerust even rond, lees het laatste nieuws of schrijf u in op onze nieuwsbrief!

Lidmaatschap

Lidmaatschap

Lid zijn van Gemeentebelangen

Wanneer je lid bent van Gemeentebelangen Borger-Odoorn, dan ben je lid van een vereniging die aan locale politiek doet. Uiteraard staan er frequent zaken op de agenda die boven de locale politiek uitstijgen en natuurlijk praat Gemeentebelangen daar ook over mee. Wij proberen niet voor, maar namens de inwoners politiek te voeren en daar hebben we onze leden voor nodig. Zij zijn het die onze raadsleden van informatie kunnen voorzien.

Als lid van Gemeentebelangen heb je de mogelijkheid om tijdens de fractievergaderingen mee te praten, mee te denken. Des te meer aanwezigen op de fractievergaderingen, des te meer informatie voor onze raadsleden. En dat is met name voor een locale partij van groot belang. Wij willen graag weten hoe onze inwoners tegen bepaalde zaken aankijken en welke oplossingen zij in gedachten hebben. Als lid krijg je de agenda voor de komende vergadering en de notulen van de vorige vergadering digitaal toegezonden.
Niet alle leden hebben de behoefte mee te praten en mee te denken, ze willen echter wel graag op de hoogte blijven van wat er in de politiek gaande is. Dat kan natuurlijk ook.

Tja, en als je lid bent van een vereniging wordt natuurlijk van je verwacht dat je contributie betaalt om het geheel draaiende te houden. Maar dat is vanzelfsprekend.

Lid worden van Gemeentebelangen

Wil je niet afhankelijk zijn van een politiek hoofdkantoor in Den Haag en wil je je toch graag met de politiek bemoeien, of op de hoogte blijven, dan is Gemeentebelangen natuurlijk een erg goed alternatief.
Lid worden van Gemeentebelangen Borger-Odoorn is erg eenvoudig. Een e-mail of briefje naar ons secretariaat en je krijgt de nodige informatie om je aan te melden
gemeentebelangenborgerodoorn@gmail.com

Ook kun je lid worden door het lidmaatschapsbedrag te storten op bankrekening nummer NL 95 RABO 0364 709 227 en daarbij naam en adres te vermelden.

■  € 25 voor een standaard lidmaatschap per persoon
■  € 15 voor een tweede en volgend persoon van een gezin, wonende op het zelfde adres
■  € 15 voor leden van 22 t/m 25 jaar
■  GRATIS voor een jeugdlid tot en met 21 jaar

 

Klik hier voor het lidmaatschapsformulier

 


Giftenregelement

Giftenreglement ingevolge artikel 34 Wfpp

Artikel 1.
Het bestuur van Gemeentebelangen Borger-Odoorn is bevoegd giften te accepteren indien hiermee niet tegen de statutaire doelstelling van de vereniging wordt ingegaan.

Artikel 2.
Een weigering wordt schriftelijk gemotiveerd medegedeeld aan de schenker en de algemene ledenvergadering.

Artikel 3
Van geaccepteerde schenkingen boven € 2.500 wordt door het bestuur een lijst bijgehouden waarop de naam en het adres van de schenker(s) en, indien bekend, de reden van schenking wordt vermeld.

Artikel 4.
Indien een schenker anoniem een schenking wil geven kan het bestuur daar mee instemmen indien daartoe redenen zijn en hiermee niet tegen de statutaire doelstelling van de vereniging wordt ingegaan.

Artikel 5.
Anonieme schenkingen worden op de in artikel 3 genoemde lijst geplaatst met daarbij vermeld de reden waarom tot anonimiteit is besloten.

Artikel 6.
Dit reglement treedt in werking met ingang van 3 december 2013