Kwaliteitsniveau openbaar groen

Donderdag 16 november stond het voorstel over het niveau van ons openbaar groen op de agenda. Wij zijn blij dat er extra geld beschikbaar is en er nu aandacht komt voor beter onderhoud. Al jaren is er bezuinigd en gesnoeid in het onderhoud, de gemeente heeft als basis gekozen voor onderhoudsplan B.

Wij zien duidelijk dat door bezuinigingen van de afgelopen jaren het groen op veel plaatsen terug is gezakt naar C, zo niet zelfs naar D niveau.
Willen wij bijblijven, dan moeten wij keuzes maken. Wat willen we en op welk niveau willen wij als gemeente staan en blijven. Er moet een grote inhaalslag gemaakt worden, met name in de buitengebieden. Dit neemt natuurlijk niet weg dat er in de kernen ook nog veel te doen is, onder ander aan bomen onderhoud, bermenonderhoud, plantsoenen en begraafplaatsen.

De eerste vraag is: Naar welk niveau willen wij?
Natuurlijk wil Gemeentebelangen naar het hoogst haalbare Plus niveau en als het kan zelfs naar een Plus +.
Kan dit niveau gerealiseerd worden door onze eigen mensen die nu vele achterstanden proberen weg te werken? Moet er personeel bij? Gaat de gemeente nog meer samenwerking zoeken met oa. Project Werktraining en overige instanties?
Hoe denkt de wethouder aan het geld te komen? Voor het hoogst haalbare moet er structureel € 849.500,- extra bij. Aanschaf en verbeteringen van het materiaal moet ook zeker blijven gebeuren.

Als de gemeente alles op het Plus niveau heeft gebracht moet er goed onderhoud plaatsvinden, zodat we geen achterstanden meer hebben. De komende jaren gaan de onderhoudskosten dan omlaag.
Begraafplaatsen wil Gemeentebelangen graag naar een A status. De afgelopen jaren is er veel te doen geweest omtrent de begraafplaatsen. Gemeentebelangen wil dit niet versoberen. Wij ontvangen hiervan graag een berekening.

Gemeentebelangen heeft de wethouder gevraagd te onderzoeken of er mogelijkheden zijn dat burgers/ dorpen die dit aangeven zelf het onderhoud uitvoeren. De gemeente kan dan faciliteren met onder andere machines. Voor een bepaald budget kan een dorp vaak meer doen dan de gemeente zelf. Sommige dorpen hebben aangegeven dit wel te willen. Op deze manier kunnen burgers zelf bepalen hoe hun onderhoud eruit gaat zien.

De raad heeft de wens uitgesproken om dieper op het thema groen in te willen gaan. Er wordt binnenkort een informatieve avond georganiseerd, waarbij de diverse scenario’s besproken kunnen worden, zodat de raad een goed afgewogen keuze kan maken.
Johan Nijmeijer