KRITISCH GEMEENTEBELANGEN AKKOORD MET RAADSVOORSTEL HUNEBEDCENTRUM

KRITISCH GEMEENTEBELANGEN AKKOORD MET RAADSVOORSTEL HUNEBEDCENTRUM

Gemeentebelangen Borger-Odoorn gaat, ondanks haar bedenkingen, akkoord met het raadsvoorstel om de jaarlijkse subsidie voor het Hunebedcentrum de komende vier jaar te verhogen met €35.000,- per jaar en een eenmalige bijdrage van €25.000,- in 2020 te doen. Wel vraagt de fractie om een periodieke financiële verantwoording aan de raad en daarnaast roept zij het Hunebedcentrum op om een nieuw en geschikt stichtingsbestuur samen te stellen.

‘Borger zonder Hunebedcentrum is als Utrecht zonder Domtoren en als Groningen zonder studenten. Dat kunnen wij ons niet voorstellen. Wij onderschrijven het grote educatieve belang van het Hunebedcentrum, maar ook het aanzuigende effect dat het heeft voor onze toeristische sector’, zegt Harm Greven, fractievoorzitter van Gemeentebelangen Borger-Odoorn. Gemeentebelangen heeft echter wel bedenkingen over het stichtingsbestuur dat verantwoordelijk is voor de organisatie van het Hunebedcentrum. Al jarenlang spreekt de gemeenteraad van Borger-Odoorn over het Hunebedcentrum en haar financiële problemen, maar ondertussen zijn de openstaande leningen opgelopen tot bijna 1 miljoen euro. Namens zijn fractie, stelt Greven in de raad dan ook voor dat het Hunebedcentrum per kwartaal aan de gemeente rapporteert over de financiële stand van zaken.

Enerzijds, zegt Greven, beseft zijn fractie zich dat er wel geïnvesteerd zal moeten worden, de kosten zijn de afgelopen jaren immers gestegen, maar de subsidie bleef op hetzelfde niveau. Anderzijds noemt hij het een kwalijke zaak dat het Hunebedcentrum er niet in slaagt om geld over te houden aan de exploitatie van onder andere het restaurant. ‘Alles bij elkaar maakt, dat wij niet anders kunnen dan het stichtingsbestuur op te roepen om in de spiegel te kijken en op zoek te gaan naar nieuwe en geschikte bestuurders. Daarnaast zijn wij van mening dat het Hunebedcentrum kampt met een gebrek aan ondernemersgeest, een echte ondernemer kan het Hunebedcentrum ook interessant maken voor andere subsidiepartijen’, aldus Greven.

Het bestuur van het Hunebedcentrum heeft in een brief aan de raad van Borger-Odoorn haar excuus gemaakt voor de ontstane problemen en de gemaakte fouten, maar dat neemt voor Gemeentebelangen niet weg dat er inmiddels té veel dingen zijn misgegaan onder de vlag van het huidige stichtingsbestuur. Er zal heel wat nodig zijn om weer van een stevige vertrouwensband te kunnen spreken. Gemeentebelangen ziet het, door het Hunebedcentrum opgestelde toekomstplan, echter wel als een goed startpunt voor een nieuw stichtingsbestuur om, met een flinke inzet, van het Hunebedcentrum een florerende culturele onderneming te maken.