Kindergeneeskunde in Hoogeveen en Stadskanaal gaat sluiten

Dinsdag 15 mei heeft het bestuur van TREANT bekend gemaakt dat het besluit is genomen om de acute verloskunde en kindergeneeskunde in Hoogeveen en Stadskanaal te sluiten. Deze zorg wordt straks alleen nog aangeboden in Emmen. Gemeentebelangen Borger Odoorn is zeer teleurgesteld.
We hebben begin dit jaar ons college gevraagd om onze zorgen kenbaar te maken bij het bestuur van Treant.
Helaas heeft dit niet geleid tot een beter resultaat. Werknemers gaan waarschijnlijk hun baan verliezen en onze inwoners moeten verder reizen voor passende zorg.

Waarom?
Er spelen een aantal zaken:
– Het tekort aan kinderartsen. Waarom worden deze niet gevonden?
Reactie: Ze zijn er gewoon niet! Hierdoor kan geen constante zorg geboden worden. Te triest voor woorden!!

Gaat het hier niet gewoon om een uit de hand gelopen ruzie in Emmen, waardoor nu de 2 andere ziekenhuizen (en hun verzorgingsgebied en onze inwoners) de dupe worden?

– er is gekozen voor Emmen, omdat dit de enige locatie is die voldoet aan de normen en die centraal ligt voor Stadskanaal en Hoogeveen. Onze inwoners ( met name uit het Veenkoloniaal gebied ) zullen voortaan naar Emmen moeten.

Als gemeenteraad hebben we geen invloed op de bedrijfsvoering van Treant, maar we kunnen en moeten wel onze zorg uitspreken. We zullen ons college om uitleg vragen en aandringen op een gesprek.
Wij zijn zeer teleurgesteld in het genomen besluit van Treant!