Kinderburgemeester en Jongerenraad.

Borger-Odoorn krijgt kinderburgemeester

Tijdens de nieuwjaarsreceptie op het gemeentehuis in Exloo kondigde burgemeester Jan Seton aan dat Borger-Odoorn vanaf het schooljaar 2020-2021 een kinderburgemeester krijgt. Deze kinderburgemeester zal afkomstig zijn uit groep zeven van één van onze basisscholen en zal worden gekozen door de leerlingenraden van alle basisscholen. Gemeentebelangen is blij dat de jeugd hierdoor beter en meer betrokken wordt bij de lokale politiek. Wij zijn dan ook een groot voorstander van een jongerenraad, dit is één van de punten waarvoor wij ons al een aantal jaar inzetten. In 2020 hopen wij dan ook een jongerenraad in onze gemeente te kunnen verwelkomen.

In de gemeente Achtkarspelen is in 2018 al een jongerenraad aangesteld, deze is destijds begonnen met vijf leden. Inmiddels bestaat de jongerenraad van de gemeente Achtkarspelen al uit 17 leden. Gemeentebelangen heeft in 2018 een bezoek gebracht aan de jongerenraad van Achtkarspelen en sindsdien zijn wij ervan overtuigd dat het invoeren van een jongerenraad ook in Borger-Odoorn veel voor onze gemeente op zou kunnen leveren. De leeftijd van de leden van de raad in Achtkarspelen varieert van 14 tot 21 jaar en tijdens de vergaderingen spreken zij over de thema’s die ook op de raadsagenda staan.

De jeugd heeft de toekomst, ook in Borger-Odoorn. Daarom gaan wij ons in 2020 extra inzetten voor het invoeren van een dergelijke jongerenraad.