NIEUWS ►
Kijkt u gerust even rond, lees het laatste nieuws of schrijf u in op onze nieuwsbrief!

Ina Hofstede

Wat is uw burgerlijke staat?
Mijn naam is Ina Hofstede. Ik woon samen met mijn man en dochter in 2e Exloërmond.

Sinds wanneer zit u in de gemeenteraad van Borger-Odoorn?
In het najaar van 2016 werd mijn interesse voor Gemeentebelangen Borger-Odoorn gewekt. Ik ben mij via de partij steeds meer gaan verdiepen in ‘politieke zaken’ en in mei 2017 werd ik officieel beëdigd en mocht ik als plaatsvervangend raadslid aan de slag. Van beide kanten beviel dit goed en daardoor kwam ik als nummer 7 op de kieslijst. Inmiddels ben ik beëdigd als raadslid. Voor de komende raadsperiode wil ik mij inzetten voor een verbindende samenleving waarin iedereen meetelt en het belang van iedereen meeweegt!

Waar gaat u zich de komende tijd hard voor maken?
De komende jaren zal ik graag naar u luisteren en mijn best doen om onze doelstellingen, zoals beschreven in ons verkiezingsprogramma, werkelijkheid te laten worden.
Welzijn: Een goede sociale zekerheid, voor iedereen die het niet op eigen kracht kan, is een voorwaarde voor het vitaal houden van onze inwoners en onze dorpen en buurten. Het daarnaast ondersteunen van (sociale) netwerken, mantelzorgers en bijvoorbeeld dorpshuizen draagt bij aan meer onderlinge verbinding en daarmee het welbevinden van onze inwoners.
Zorg: Voor een vitale samenleving is goede en beschikbare zorg cruciaal. De samenhang in het zorg- en ondersteuningsaanbod moet worden vergroot en daar waar mogelijk, zoveel mogelijk worden aangeboden in de directe leefomgeving. Daarnaast moet er aandacht komen voor preventieve projecten.

Wat doet u naast het raadswerk?
In het dagelijkse leven ben ik werkzaam als manager voor een coöperatie van huisartsen. Ik denk deze ervaring goed te kunnen gebruiken om mij voor bovengenoemde punten in te zetten.

 

Terug naar Wethouders-en-raadsleden