In memoriam

Op 17 mei 2018 ontvingen wij het verdrietige nieuws, dat ons lid dhr. Albert Schuur uit Nieuw Buinen op 88 jarige leeftijd is overleden. Wij hebben donderdag 24 mei 2018 afscheid van Albert genomen. Voorzitter Martin Snapper heeft een paar mooie woorden uitgesproken tijdens zijn afscheid:

Familie, vrienden en bekenden,

Dank aan de naaste familieleden dat ik in de gelegenheid wordt gesteld om namens Gemeentebelangen Borger-Odoorn enkele woorden tot u te richten. Woorden die wat ons betreft herinneringen zijn aan Albert Schuur. Als iemand ruim 48 jaar lid is geweest van onze politieke vereniging, dan zijn er zeker wel van die voorvallen die in ons geheugen vast zitten.
Als ik het dan heb over 48 jaar lidmaatschap, dan gaat dat terug tot 1970. Een tijd, waarin Albert deel uitmaakte van het schoolbestuur, waar ook dhr. Albert Huizing lid van was. Zo kwam het, dat de ene Albert, de andere Albert meenam naar en lid maakte van Gemeentebelangen. Bekend is, dat Albert vrijwel elke vergadering of andere bijeenkomsten bezocht. Er is ooit aan hem gevraagd of hij zich kandidaat wilde stellen als raadslid. Zijn reactie was duidelijk: “Dan heb je geen prive leven meer, loat mie mor gewoon lid wez’n”.
Albert was daarnaast lid van de EHBO Drenthe, werkte in ploegendienst, zorgde voor zijn gezin. Hij had genoeg hooi op zijn vork. Voor wat betreft zijn betrokkenheid bij Gemeentebelangen gaf Albert regelmatig aan dat hij het verenigingsleven ontzettend gezellig vond, ook bij ons! Door het toenemen in levensjaren en teruggang in gezondheid liet hij ons op enig moment weten dat hij meer kon deelnemen aan vergaderingen of andere bijeenkomsten. Dit betreurden wij ten zeerste.
Niettemin wilde hij wel graag op de hoogte blijven van de gang van zaken en daarmee was zijn advies klip en klaar: “Ze mott’n mie ’t mor op papier zett’n”. En dat is regelmatig gedaan!

Familie, vrienden en bekenden,
Ik heb waarschijnlijk niks nieuws verteld. Ook u zult hem gekend en ervaren hebben als een familiemens, harde werker, betrokken vrijwilliger op tal van terreinen en een gemotiveerd verenigingsmens. Het is dan ook niet voor niets, dat hij ook meermaals voor zijn inzet is gewaardeerd, erelid bij de huurdersvereniging, prominent oudste lid van EHBO Drenthe, lid in de orde van Oranje Nassau en hij is vorig jaar lid van verdienste bij Gemeentebelangen geworden.
Albert is er niet meer, toch zal Albert bij ons blijven!

 

Bestuur, fractie, wethouders en leden wensen de familie veel kracht om dit verlies te dragen.