Huize Odoorn, uw oude dag onze zorg!

Met deze woorden wordt u welkom geheten op de website van dagbesteding voor ouderen, “Huize Odoorn”. Zaterdag 27 januari bezocht een afvaardiging van Gemeentebelangen Borger Odoorn dit bedrijf. Eigenaar Geke Rengers heette iedereen van harte welkom. Samen met haar collega Anita verzorgden zij een interessante presentatie over hun organisatie en werkwijze.
Aan de Hoofdweg 40 in Odoorn is Hotel Odoorn/Bistro La Finca gevestigd. Huize Odoorn is ook in dit pand gevestigd. Het zijn 2 zelfstandige ondernemingen, die wel van elkaars ruimte/diensten gebruik maken.
Huize Odoorn is een opvang, waar met name oudere mensen komen voor een dagbesteding. Er heerst een hele prettige, huiselijke sfeer en dit wordt door de cliënten als zeer prettig ervaren. Het is een plek, waar ouderen met elkaar in contact komen en waar ze deel kunnen nemen aan diverse activiteiten. Kernwaarden van de onderneming zijn betrokkenheid, respect, vertrouwen, cliënt gerichtheid en transparantie. Deze kernwaarden zijn erg belangrijk binnen de doelgroep, maar ook richting het thuisfront. Er komen mensen met diverse diagnoses, o.a.  dementie, parkinson, psychische- en hersenletsel. Er wordt voor ieder individu maatwerk geleverd. Er wordt tijdens de intake gekeken naar de wensen van de cliënt ( en partner/familie/mantelzorger ) en naar de mogelijkheden wat iemand nog kan. Hierbij liggen lol en verdriet heel dicht bij elkaar.

In oktober 2016 is Huize Odoorn van start gegaan. Mevrouw Rengers zag tijdens haar studie dat de dagbesteding anders ingericht kon worden. Zij vond het beschamend dat ouderen gedurende de dag alleen maar konden zitten, eten en niks te doen hadden. Na haar studie heeft ze haar plan uitgewerkt en samen met Anita Falke & Geke Moorlag  is ze het avontuur aangegaan om Huize Odoorn te starten. Ze begonnen met 1 cliënt, op dit moment maken 65 personen gebruik van de dagbesteding in Odoorn. De cliënten komen uit de gemeente Borger Odoorn, maar ook uit de gemeenten Emmen, Aa en Hunze en Coevorden. Zij wonen nog steeds zelfstandig. De medewerkers zijn geselecteerd op basis van hun levenservaring, en zijn meestal ouder dan 50 jaar. Opvallend is, dat er op dit moment meer mannen gebruik maken van de dagbesteding. Daarom is het van belang dat er manlijke medewerkers ingezet worden, zodat er ook maatwerk gerichte mannen activiteiten ingezet kunnen worden.
Tijdens de intake met de cliënt moeten alle documenten in orde gemaakt worden, zodat de zorgaanvraag ingediend kan worden bij het sociale team van Borger Odoorn. De samenwerking met het sociaal team in onze gemeente is prima en werkt naar tevredenheid. Als een cliënt medicijnen gebruikt, moet hij/zij dit zelf aangeven en meenemen. Hierbij is een medicijnlijst erg belangrijk, zodat bekend is welke medicijnen iemand gebruikt.
Een dag bij Huize Odoorn is heel gezellig. Er wordt iedere dag begonnen met koffie en de krant. Samen wordt het nieuws besproken. Daarna worden activiteiten gedaan. Naast Huize Odoorn is een dierenweide ingericht, waar ook de hotelgasten op het terras van kunnen genieten.

De toekomst voor Huize Odoorn ziet er goed uit. Ze gaan voor een continuering in doorstroom van cliënten. Daarnaast wordt ingezet op thuisbegeleiding bij cliënten met dementie en hun partner/familie/mantelzorger. Vaak wordt dit vergeten, terwijl het heel belangrijk is. Hoe ga je om met iemand die langzaam dement wordt?
In ontwikkeling is op dit moment de Respijtzorg. Dit is zorg voor cliënten, waarvan de partner een keer een dagje weg wil of vakantie wenst. De cliënt kan dan 24 uurs zorg ontvangen. De mogelijkheden hiervoor zijn aanwezig.
Een belangrijk onderdeel bij dementerende ouderen zijn beelden/plaatjes. Visuele middelen zijn hiervoor erg geschikt, maar kosten ontzettend veel geld. Hiervoor wordt een crowdfunding platform opgericht.
De maatschappelijke participatie vindt Huize Odoorn erg belangrijk en zet zich hier volledig voor in.

Hun droom? “Ja, bij uitstek de beste dagbesteding in het Noorden zijn en 24 uurs zorg gaan bieden!”
Huize Odoorn houdt vast aan hun eigen visie en doelen.
Als bedankje voor het bezoek en interesse kregen de Gemeentebelangers een heerlijke kop soep aangeboden. Dit werd zeer gewaardeerd!
Als dank voor hun tijd en enthousiasme ontving Huize Odoorn een heerlijke krentenbrood, met roomboter. Deze wordt vast en zeker opgesmikkeld door de cliënten!
www.huizeodoorn.nl / tel: 0591-762962