Groeigemeente Borger – Odoorn

GEMEENTEBELANGEN GAAT VOL VOOR GROEI
Franciska Schoenmakers, plaatsvervangend raadslid van Gemeentebelangen, deed tijdens de digitale raadsvergadering van Borger-Odoorn de oproep aan het college om vol in te zetten op het behouden van het stempel ‘groeigemeente’. ‘Onze jongeren moeten ook kunnen blijven wonen in onze gemeente’, zegt Schoenmakers.
In 2020 maakte Burgemeester Jan Seton van Borger-Odoorn bekend dat de gemeente voortaan door het leven zou gaan als ‘groeigemeente’. ‘Hier moeten we met het bijgestelde Beleidskader Wonen, nu vol op inspringen en de vruchten van plukken’, aldus Schoenmakers. In haar woordvoering benadrukt zij echter wel dat ‘het college moet waken voor schaarste op de woningmarkt. De
afgelopen tijd is het aantal woningverkopen sterk gestegen, we moeten voorkomen dat er schaarste ontstaat waardoor de groei stagneert’.
Gemeentebelangen pleit er in haar bijdrage voor om projecten te starten met betaalbare starterswoningen. ‘Dit nieuwe beleidskader geeft ons de mogelijkheid om ook buiten Borger en Nieuw-Buinen woningen te bouwen, onze kleinere dorpskernen staan hierom te springen. Dit juichen wij van harte toe’, zegt Schoenmakers. Daarnaast hamert haar partij nogmaals op de blijvers- en verzilverleningen die inwoners instaat stelt om hun woning tot wel 50.000 euro levensloopbestendig of verduurzamend aan te passen.
Schoenmakers pleit er tot slot voor om het voor inwoners mogelijk te maken hun huis op te splitsen in twee woningen: ‘We hebben een groot aantal boerderijen, kantoorpanden en landbouwschuren die groot genoeg zijn om ingezet te worden als woonruimte, zo kunnen hulpbehoevende ouderen bijvoorbeeld dichter bij hun kinderen blijven wonen.’
‘Het is geweldig dat onze gemeente nu in de top 10 staat volgens de kenners van het platform Woningmarktcijfers. Gemeentebelangen wil er alles aan doen om dit zo te houden’, besluit Schoenmakers.