Goede initiatieven van Gemeentebelangen

Goede initiatieven van Gemeentebelangen

 

Tijdens de raadsvergadering van 14 november kwam Gemeentebelangen met een tweetal goede initiatieven waarop, raadsbreed, positieve reacties kwamen.

In de oriënterende raadsvergadering stond de Startnotitie van de Regionale Energiestrategie op de agenda. Raadslid Johan Nijmeijer deed namens gemeentebelangen het woord. Nijmeijer opende zijn betoog als volgt: ‘Het is een goed en helder stuk, een goede start, maar in het stuk staat duidelijk omschreven dat er nog erg veel moet gebeuren.’Vervolgens liet Nijmeijer de mening van de gehele fractie omtrent verdere verduurzamingsprojecten ook goed horen: ‘Wij hebben, als Borger-Odoorn samen met  AA en Hunze, niet een steentje, maar een heel hunebed bijgedragen aan de regionale energietransitie. Wij roepen andere gemeenten dan ook op om hun verantwoordelijkheid te nemen in toekomstige grote projecten.’Uit de woordvoeringen van de andere fracties kwam naar voren dat men het wel op prijs zou stellen als dit punt onder de aandacht bleef van het college en van de gemeenteraad.
Een ander raadslid van Gemeentebelangen, Daan Hooiveld, deed daarop het voorstel aan de raad om een werkgroep samen te stellen die zich bezig zal gaan houden met belangrijke thema’s, waaronder het creëren van draagvlak, op het gebied van verduurzaming. Alle partijen, met uitzondering van één die er niet op reageerde, stemden in met het voorstel van Hooiveld om deel te nemen aan deze werkgroep.

Dit is na de werkgroep Tweede Exloërmond, die op initiatief van raadslid Ron Reinds werd samengesteld, de tweede raadsbrede werkgroep in korte tijd die door Gemeentebelangen in het leven wordt geroepen.

Tijdens de besluitvormende raadsvergadering vroeg ons raadslid Henk Bolk aandacht voor de financiële zorgen van het Onderduikershol in Valthe. Hij stelde daarom de volgende actuele vraag: ‘Is het college bekend met de problemen die spelen bij het Onderduikershol en wat gaat het college doen om ervoor te zorgen dat het onderduikershol blijft voortbestaan?’De andere fracties waren blij dat Gemeentebelangen het punt onder de aandacht bracht, zij zien ook de waarde die het Onderduikershol heeft voor onze gemeente. Het collegeantwoord was dan ook bemoedigend. Het college gaat zich er sterk voor maken dat de financiële problemen van het Onderduikershol worden opgelost. Het college is ervan overtuigd dat zij dit probleem, in samenwerking met Dorpsbelangen Valthe, op moet kunnen lossen.