Gemeentebelangen, VVD en D66 onderzoeken samenwerking

PERSBERICHT d.d. 4 april 2018

Exloo – Uit de verkenningsronde na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart jongsleden is gebleken dat de fracties van Gemeentebelangen Borger-Odoorn, VVD en D66 samen een coalitie kunnen vormen voor de komende bestuursperiode. Dat bleek woensdagavond uit het verslag van bevindingen van verkenner Jan Bos. Hij heeft zaterdag 24 maart met alle fracties gesproken en adviseert deze driepartijencoalitie te onderzoeken.

Naast dit coalitie-advies heeft de verkenner ook een Politieke Termijn Agenda opgesteld, waarin thema’s zijn opgenomen die door de gemeenteraad belangrijk worden geacht voor de komende jaren. De komende periode gaan de drie partijen samen deze thema’s aanvullen en verwerken in een coalitieprogramma.

Om tot een coalitieakkoord en een college te komen heeft Gemeentebelangen de heer Jan Top uit Exloo gevraagd om als formateur op te treden. Bij besluit van de gemeenteraad is hij dezelfde vergadering nog in die rol benoemd. De partijen hopen voor de meivakantie een coalitieakkoord op hoofdlijnen te kunnen presenteren.

Gedurende deze periode zal de formateur de communicatie op zich nemen.