Gemeentebelangen trekt op met PVDA en GroenLinks

In de raadsvergadering van 6 februari kwam onder meer de problematiek van de VV Nieuw-Buinen inzake het installeren van zonnepanelen aan de orde. De vereniging loopt in hun initiatief telkens tegen problemen van te weinig netwerkcapaciteit van de opgewekte energie aan en Gemeentebelangen wil hiervoor graag een structurele oplossing. Henk Bolk, onze woordvoerder voor dit onderwerp, was benaderd door VV Nieuw-Buinen om hun problematiek op de raadsagenda te krijgen. De PVDA is op provinciaal niveau ook bezig met dit agendapunt en daarom heeft Bolk contact opgenomen met collega raadslid Henk Zwiep, fractievoorzitter PVDA, om gezamenlijk een actuele vraag aan het college te stellen.

 

De vraag aan het college was om mee te werken aan een oplossing, zodat VV Nieuw-Buinen gebruik kan gaan maken van de restcapaciteit op het netwerk. Bolk stelde de raad voor om het raadsbreed op te pakken. Daarnaast riepen Bolk en Zwiep de landelijk gesteunde partijen op om hun Tweede Kamer-collega’s op dit agendapunt te attenderen. De vragen van Gemeentebelangen en PVDA  behelsden vooral dat het college extra inzet pleegt om de toezegging van minister Wiebes, dat VV Nieuw-Buinen aan mag sluiten op het netwerk, waar te maken.  Tevens verzochten wij het college om zich sterk te maken dat de voetbalclub zich aan kan sluiten op de nog aan te leggen middenspanningsstations. Als laatste hebben we het college gevraagd om te bewerkstelligen dat de deadline van de SDE+ en BOSA subsidies wordt opgeschort, om VV Nieuw-Buinen wat meer ruimte en tijd te geven.

 

Uit de discussie die ontstond nadat de vragen waren gesteld, ontstond het idee om een brief op te stellen waarin we onze verontwaardiging omtrent dit agendapunt aan de minister kenbaar maken. Wethouder Freek Buijtelaar (Gemeentebelangen) zag  zeker kans  om gezamenlijk met de provincie een dergelijke brief op te stellen, hij zal hierin dan ook het initiatief nemen.

 

Naast de vragen omtrent VV Nieuw-Buinen stelde Gemeentebelangen nog een actuele vraag met een andere oppositiepartij. Ons raadslid, Daan Hooiveld, benaderde Pieter de Groot van GroenLinks om gezamenlijk vragen te stellen over verduurzamende pilots in de gemeente Borger-Odoorn. Zowel Gemeentebelangen als GroenLinks erkent dat er stappen moeten worden gezet op het vinden van nieuwe manieren van energiewinning. Inwoners van Valthe hebben het idee geopperd om een proef te starten met het stoken op waterstof. We waren benieuwd hoe het college aankijkt tegen deze mogelijke proef en of het college andere locaties op het oog heeft voor dergelijke proeven. Het college gaf aan dat de bal bij Valthe ligt en dat we moeten wachten op de verdere uitwerking van het plan. Wel wist het college de raad ervan te verzekeren Valthe zeker te steunen in hun initiatief en er alles aan te gaan doen om het plan te laten slagen.