Gemeentebelangen positief over aanvraag/aanleg zonneparken

In de raadsvergadering van 11 oktober j.l. heeft Gemeentebelangen fiat gegeven aan het raadsvoorstel voor het aanleggen van 5 zonneparken in onze gemeente.
Nederland heeft een opgave voor verduurzaming van onze energievoorziening. Onze gemeente heeft opmerkingen ontvangen vanuit Den Haag, omdat wij geen alternatieven aandragen voor het opwekken van duurzame energie door wind. In 2017 zijn diverse avonden georganiseerd, waarbij alle inwoners van harte welkom waren om mee te praten over de voor- en nadelen van zonneparken. Hiervan is toen erg veel gebruik gemaakt door inwoners. Dankzij deze input is het beleidsplan “Zonneoogst” opgesteld. Bij de informatie –avonden voor het tot stand komen van dit beleidsplan werden inwoners nadrukkelijk betrokken, dit in tegenstelling tot de “windpark – procedure”.
Afgelopen raadsvergadering werd besloten, dat de aanvragen voor zonneparken in o.a. Westdorp, Buinen, Exloo en Buinerveen voldoen aan de richtlijnen uit het beleidsplan “Zonneoogst”.
Ook werd de aanvraag voor Borger (Daalkampen) goedgekeurd. Dit plan valt evenals de aanvraag voor de Avebe-vloeivelden in Nieuw Buinen buiten het beleidsplan “Zonneoogst”. De provincie heeft in 2012 Daalkampen in Borger reeds aangewezen als locatie voor een zonnepark, nadat bleek dat de voorgenomen plannen voor woningbouw op die plek niet doorgaan. Omwonenden in Daalkampen hadden bezwaren m.b.t. het doorgaan van de aanvragen, maar ook in Buinerveen waren er bezwaren. Een uitgebreide inventarisatie van de meningen van omwonenden (voor –en tegenstanders) en initiatiefnemers hebben ons als fractie van Gemeentebelangen doen besluiten akkoord te gaan met de 5 aanvragen voor zonneparken.
Wij wensen de initiatiefnemers veel succes en hopen op een succesvolle opbrengst!