Gemeentebelangen Borger-Odoorn heeft nieuw bestuur.

v.l.n.r. Jeffrey Greven, Jan Geerts, Ton Souverein, Bianca Takkenberg, Lianne Wind en John Huis

Sinds eind december 2017 werd Gemeentebelangen Borger-Odoorn bestuurd door een interim-bestuur onder leiding van interim-voorzitter Martin Snapper. Tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering op vijf juni j.l. is unaniem een nieuw bestuur voorgesteld en gekozen door de leden. Drie leden van het interim-bestuur keren terug in het nieuwe bestuur. Bianca Takkenberg (penningmeester), Lianne Wind (secretaris) en John Huis (algemeen bestuurslid) zijn herkozen voor hun functie en het bestuur wordt uitgebreid met twee algemene bestuursleden, Jan Geerts uit Exloo en Jeffrey Greven uit 2e Exloërmond. Daan Hooiveld is tijdens de laatste raadsvergadering beëdigd als plaatsvervangend lid van de oriënterende raadsbijeenkomst.
Ook werd er op deze avond door de algemene ledenvergadering een nieuwe voorzitter gekozen. Oud-wethouder van Gemeentebelangen in de vorige coalitie, Ton Souverein heeft zich verkiesbaar gesteld en is unaniem gekozen. Dhr. Souverein zal vanaf heden de functie van voorzitter van de vereniging vervullen. Met de benoeming van het nieuwe bestuur en haar voorzitter hebben Martin Snapper en Daan Hooiveld hun taken neergelegd.
Oud-fractievoorzitter en huidig wethouder Niek Wind gaf een korte terugblik op het politieke jaar 2017, waarbij diverse politieke thema’s aan de orde zijn geweest. Hij gaf daarna het stokje over aan huidig fractievoorzitter Miranda Pathuis, die iets vertelde over de huidige fractie, de mogelijkheden voor leden en inwoners om belangrijke thema’s met de fractie te bespreken.
De website www.gemeentebelangen-borger-odoorn.nl is vernieuwd en er is de afgelopen weken hard gewerkt om de website te actualiseren. De bezoekcijfers laten nu al zien, dat er veel interesse is voor de politieke thema’s waar Gemeentebelangen voor staat.