Gemeentebelangen blijft strijden tegen “Haagse” windturbines!

Gemeentebelangen Borger-Odoorn was afgelopen donderdag aanwezig op een bijeenkomst van Platform Storm in Nieuw Buinen. De aanleiding was de uitspraak van de Raad van State omtrent het voorgenomen plan windturbines te plaatsen in de Drentse Monden en Oostermoer.

Uitleg advocaat
Na de opening van woordvoerder Jan Nieboer van Platform Storm gaf hun advocaat Anne van Nus samen met enkele collega’s uitleg aan de ruim 300 aanwezigen over hun woordvoering tijdens de betreffende zitting. Ondanks goed onderbouwde rapporten waarbij aangetoond werd waarom de windturbines niet moeten worden geplaatst in de Drentse Monden en Oostermoer, had de rechter geen boodschap aan zaken als laagvliegroute, externe veiligheid, gezondheid, slagschaduw en verlichting. Op de vraag van de aanwezigen of er nog een mogelijkheid is om naar het Europese Hof te gaan gaf de advocaat aan dat de uitspraak “onherroepelijk” is. Volgens haar heerste het gevoel dat het regeerakkoord ten koste van alles moest worden doorgezet!

Algemene Planschade Regeling
Ook werd er uitgebreid ingegaan op de Algemene Planschade Regeling. Aangegeven werd dat de WOZ waarde van de eigen woning aangevochten moest worden. Als kanttekening werd wel geplaatst dat de bank dan misschien moeilijk kan gaan doen inzake de afgesloten hypotheek. De schade, peildatum 21 februari 2018, kan worden ingediend bij de gemeente. Deze stuurt het dan direct door naar het in het leven geroepen fonds waaruit geput kan worden. Uiteindelijk wordt het betaald door de initiatiefnemers!

Lofar
Er werd stil gestaan bij LOFAR, ’s werelds grootste radiotelescoop. Het is de laatste jaren uitgegroeid tot een internationaal project met antennes in o.a. Duitsland, Engeland, Frankrijk en Zweden. Windturbines zijn desastreus voor dit project! Wellicht kan LOFAR nog iets betekenen.

Gemeentebelangen Borger-Odoorn
Gemeentebelangen Borger-Odoorn vond het een uitstekend door Platform Storm georganiseerde informatieavond. Evenals de afgelopen jaren zetten wij de strijd voort tegen dit door ‘Den Haag’ door de strot geduwde plan om zonder goede communicatie en overleg windturbines in o.a. onze gemeente te plaatsen.
Wij waren aanwezig bij alle rechtszaken in Den Haag en zijn er dus nu achter dat daar niets meer te halen valt. De advocaat sprak zelfs van een “laf vonnis”, iets waar wij het absoluut mee eens zijn! Zij bleef er op hameren dat we de aandacht van politiek Den Haag vast moeten blijven houden. Gemeentebelangen heeft de afgelopen 4 jaar gesproken met diverse kamerleden en onze zorgen kenbaar gemaakt. Zelfs een motie voor alternatieven voor wind, die wij in onze raad er wel doorkregen, werd door de landelijke partijen van tafel geveegd! Het zegt genoeg over de Haagse betrokkenheid bij onze regio en zijn bevolking!
Gemeentebelangen zal de reis naar Den Haag (2e kamer) blijven maken en daar blijven hameren over hun verantwoordelijkheid jegens onze inwoners! Laat in elk geval duidelijk zijn, dat wij als GB geenszins van plan zijn om de noodzakelijke vergunningen af te geven!