Gemeentebelangen bij behandeling Winddossier in Raad van State.

14 september j.l. was Gemeentebelangen, vertegenwoordigd door wethouder Freek Buijtelaar en raadslid Henk Bolk, bij de behandeling van het Winddossier in de Raad van State.

De behandeling vond in vier sessies plaats, waarbij wij als Gemeente geen inbreng hadden en alleen toe konden horen. Toch om daar aanwezig te zijn vonden wij een “must” en togen daarom in alle vroegte richting Den Haag. Er waren verder ongeveer 60 personen, vertegenwoordigers van Platform Storm en Wind NEE, aanwezig in de rechtszaal, die het proces met de nodige belangstelling volgden, Wij waren daar als enigste “noordelijke politici” waar te nemen. Nogmaals, wij als Gemeentebelangen vonden het erg nuttig en noodzakelijk om daarbij aanwezig te zijn.

Wat ons opviel bij de zittingen in de Raad van State was, hoe uitgebreid de rechters met het hele dossier omgingen. Dit in tegenstelling tot de eerdere rechtszaken, die wij mochten volgen omtrent dit “hoofdpijndossier”, waarbij heel summier rekening werd gehouden met de argumenten van onze Gemeente en men weinig verdiepend op de materie in ging. Nu bij de Raad van State werden de woordvoerders, indieners bezwaren en appellanten genoemd, uitgebreid aangehoord. Vandaar dat het twee hele dagen heeft geduurd in Den Haag. Niet alleen Cor van Ginkel, als particuliere appellant, en de woordvoerders van Platform Storm en WindNee, maar ook de vertegenwoordigers van het Ministerie van Economische Zaken werden uitgebreid door de drie rechters aan de tand gevoeld. Het viel ons op, dat eerstgenoemden zich heel erg goed staande hielden, dit in tegenstelling tot wat we bij de Ministerie-woordvoerders waar namen. Uiteraard zegt dit niets over de uitspraak van de rechters van de Raad van State. Deze uitspraak wordt half december 2017 verwacht, hetgeen wij als Gemeentebelangen met de nodige belangstelling tegemoet zien.
Henk Bolk