NIEUWS ►
Kijkt u gerust even rond, lees het laatste nieuws of schrijf u in op onze nieuwsbrief!

Freek Buijtelaar

Waar bent u geboren en getogen?
Ik ben geboren in Rijswijk en getogen in Aalten.

Wat is uw burgerlijke staat?
Ik ben getrouwd, woon in Klijndijk en run samen met mijn vrouw een landbouwbedrijf.

Sinds wanneer zit u in de gemeenteraad van Borger-Odoorn?
In 2014 ben ik benoemd als wethouder. Ik ben geen raadslid geweest.

Wat doet u naast het wethouderschap?
We hebben thuis een landbouwbedrijf / paarden-houderij.
Mijn vrije tijd breng ik het liefst door met vrienden en familie. Ik ga graag naar wedstrijden met de paarden en kook met veel plezier.
Voor mijn benoeming als wethouder werkte ik bij de Friese uitvoeringsdienst (RUD) als hoofd toezicht en handhaving.

Hoe is uw politieke carriere tot nu toe verlopen?
In 2013 werd ik begin april gevraagd of ik voor GB wethouder kandidaat zou willen zijn. Ik heb toen een jaar met de fractie meegelopen en ben vervolgens inderdaad wethouder geworden.
Ik ben deze raadsperiode opnieuw door de gemeenteraad benoemd tot wethouder.
Ik draag samen met de burgermeester en andere drie wethouders verantwoordelijkheid voor het dagelijks bestuur van onze gemeente Borger-Odoorn.

Waar gaat u zich de komende tijd hard voor maken?
Als wethouder ben je veel bezig met beleid en richting geven aan de organisatie. Dat gaat dan over grote onderwerpen als Omgevingswet en duurzaamheid. Maar uiteindelijk gaat er toch altijd over dat we als inwoners van Borger-Odoorn een zo goed mogelijk leven willen leiden en dat de zaken die we bij de gemeente hebben neergelegd goed geregeld zijn.Ik ben van mening dat de gemeente daar waar er een taak ligt zich optimaal moet inzetten zodat we allen de mogelijkheid hebben een goed leven te leiden.
Dus ook volop aandacht voor wat we als inwoners meemaken en problemen oplossen als dat kan.

Waar gaat u zich de komende tijd hard voor maken?
Ik wil mij inzetten om een sterk ruimtelijk beleid neer te zetten en stimuleren dat we een professioneel en positief ingestelde gemeentelijke organisatie hebben.

■ Maatschappelijk betrokkenheid.
We hebben hier in Drenthe kansen gekregen en ik vind dat de gemeente, daar waar er een taak ligt, zich optimaal moet inzetten zodat we allemaal de mogelijkheid hebben een goed leven te leiden in onze dorpen. Succesvol en tevreden leven en werken is alleen mogelijk als je duidelijke spelregels hebt waar je rechten aan kan ontlenen.

■ Politiek
De komende jaren is er veel werk te verzetten voor de gemeenteraad, de bestuurders en alle inwoners. Samen moeten we met minder middelen de kwaliteit van de samenleving overeind houden. Ik wil me inzetten om een sterk ruimtelijk beleid neer te zetten en te stimuleren dat we een professionele en positief ingestelde gemeentelijke organisatie hebben. Ik vind het belangrijk dat er snel en duidelijke gecommuniceerd wordt.

Contact met de wethouder verloopt via het bestuurssecretariaat van het Gemeentehuis ( tel: 14 0591 ).

Terug naar Wethouders-en-raadsleden