Duurzaamheid

Duurzaamheid

Als we terugkijken zien we dat duurzaamheid de afgelopen vier jaar zijn plek heeft gekregen binnen het gemeentelijk beleid. We hebben u als inwoner de mogelijkheid gegeven te investeren in een duurzame woning door middel van de duurzaamheidslening en de zonnelening. Daarnaast hebben we als gemeente besloten de komende jaren te gaan investeren in de duurzaamheid van gemeentelijke gebouwen.
Voor Gemeentebelangen was en is het uitgangspunt voor duurzame ontwikkeling dat initiatieven op draagvlak kunnen rekenen bij onze inwoners. Daarom is Gemeentebelangen enthousiast over het plan voor zonne-akkers, waarbij steun en inbreng van onze inwoners van groot belang is. We moeten gezamenlijk de stap naar nieuwe energiebronnen zetten. Dat doen we als gemeente, dat doet u als inwoner of vereniging, dat doet uw bedrijf. Door ideeën en initiatieven op elkaar af te stemmen zorgen we voor duurzame ontwikkeling die kan rekenen op een breed draagvlak.
De komende jaren blijft Gemeentebelangen inzetten op duurzame ontwikkeling. We willen zoeken naar wegen om u te kunnen faciliteren in het behalen van de duurzame doelstelling in uw eigen leefomgeving. Als gemeente willen we zelf het goede voorbeeld geven en gezamenlijk met bijvoorbeeld sportverenigingen op zoek gaan naar hoe we gezamenlijk kunnen verduurzamen op onze sportcomplexen.

Duurzaam doen we samen!