Duurzaam bouwen

In de raadsvergadering van 24 mei 2018 werd het project duurzaam bouwen behandeld. Er werd ons als raad gevraagd om de subsidieregeling “Duurzame Nieuwbouw 2018-2019” vast te stellen in een verordening. In het verleden ging het via het “Duurzamer goedkoper” traject, maar dit traject is verlopen. Gemeentebelangen vindt het een goede zaak, dat dit nieuw leven is ingeblazen. Op deze manier wordt er een bijdrage geleverd aan de duurzaamheid door het bouwen van duurzame woningen. Door het college wordt overwogen om ook gebruik te maken van de Provinciale Campagne “Lang zult u wonen” en de beter bekende blijvers lening.

In november 2016 hadden we bij Veenlanden 2.0 de bijdrageregeling “Duurzaam Bouwen” beschikbaar. Met daarbij de verwachting, dat er in 2040 energie neutrale woningvoorraad is. Er wordt 6000 euro per woning verstrekt en de gemeente zal bij de vergunningsaanvraag een folder verstrekken waarin de mogelijkheid van duurzaam bouwen wordt uitgelegd.

We hebben nu deze opzet voor nieuwbouw vastgesteld, maar voor bestaande woningen en inwoners die maximaal willen verduurzamen, moeten we ook alles uit de kast halen, vindt Gemeentebelangen. Er zijn gemeenten die daarvoor de “verzilver lening” gebruiken, als aanvulling op de blijvers lening. (Om zorg thuis in te huren en om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen – voor ouderen)

De wethouder gaf aan, dat er binnenkort opnieuw een duurzaamheidslening voor bestaande woningen wordt aangeboden. De voorbereidingen zijn in volle gang, volgens wethouder Buijtelaar.
Gemeentebelangen is zeer content met het project “duurzaam bouwen”. We zijn erg blij dat er ook weer voor bestaande woningen een duurzaamheidslening wordt aangeboden.

Namens de fractie, Henk Bolk