Dienstverlening in onze gemeente

Raadslid Daan Hooiveld heeft op donderdag 28 februari de woordvoering gedaan over de nieuwe dienstverleningsnota.

Voorzitter, college,

Allereerst wil Gemeentebelangen het college complimenteren met het bericht dat vorige week in het nieuws verscheen.Het algemene telefoonnummer van de gemeente wordt voortaan niet meer weergegeven als een anoniem nummer op de momenten dat de gemeente contact opneemt met inwoners en bedrijven. Gemeentebelangen is hier erg blij mee. Wij vinden dit een positieve verandering die de klantvriendelijkheid van de gemeentelijke organisatie alleen maar ten goede kan komen.

Dan nu de nota met daarin de uitgangspunten voor het nieuwe beleidsplan dienstverlening. De piketpalen van het nieuwe beleidskader zijn hierin overzichtelijk overeind gezet en volgens ons biedt dit een goede samenvatting van hetgeen dat tijdens de informatieve raad in december is besproken.

Wij hebben echter nog een aantal vragen omtrent de nota:

Gemeentebelangen is blij om te zien dat er indicatoren worden opgenomen in het beleidskader. Heeft de wethouder al een beeld hoe deze indicatoren eruit komen te zien?

Worden de Citta-slow principes en het Koersdocument Organisatieontwikkeling ook meegenomen in het uiteindelijke beleidsplan?

En tot slot, voorzitter, mogen we concluderen dat de kanalen die nu gebruikt worden voor de dienstverlening, in de toekomst ook nog steeds in gebruik zullen blijven?