De kiezer heeft gekozen, verkenner aan zet

Persbericht d.d. 22 maart 2014

De voorlopige uitslag van de verkiezingen van 21 maart laat zien dat Gemeentebelangen de grootste raadsfractie vormt. Het is politiek gebruikelijk dat de grootste partij het initiatief neemt om te
komen tot de vorming van een coalitie voor de komende bestuursperiode.

De kiezer kiest de gemeenteraad; diezelfde gemeenteraad moet wat ons betreft zijn agenda voor de komende periode vastleggen. Gemeentebelangen geeft hiertoe opdracht aan een verkenner van buitenaf. De opdracht houdt het volgende in: analyse van de verkiezingsuitslag en het opstellen van een agenda van de Raad. Deze agenda kan eventueel dienen als basis voor een collegeprogramma. De opdracht is gegeven aan de heer Jan Bos. Hij zal op korte termijn gesprekken voeren met alle partijen. Het is de bedoeling dat hij zijn bevindingen in de eerste week van april in een openbare raadsvergadering ter bespreking aanbiedt aan de gemeenteraad. Genoemd proces is geheel in handen van de heer Bos als verkenner tot en met de genoemde openbare raadsvergadering.

Niek Wind, lijsttrekker Gemeentebelangen Borger-Odoorn