Cultuur, Recreatie en Toerisme

Cultuur, Recreatie en Toerisme

De cultuurnota 2017-2020 zet in op samenwerken en verbinden. Deze is gemaakt in samenspraak met enthousiaste inwoners. Er is geld vrijgemaakt voor een cultuurcoach die probeert partijen te verbinden en te laten samenwerken waardoor er prachtige kunst/cultuurprojecten kunnen ontstaan. Ook schenkt de nota aandacht aan het opzetten van fiets- en wandelroutes langs de mooiste plekjes van Borger-Odoorn. Zo zetten we onze gemeente met een gezond cultuurklimaat op de kaart.

Recreatie en Toerisme is al jaren onze grootse economische sector en is groeiend. De vele toeristen bieden inkomsten en zorgen voor werkgelegenheid. 30% van onze bevolking is werkzaam in deze branche, dit is ruim boven het Drents gemiddelde.
Onze ondernemers verdienen vooral een pluim! Zij maken gebruik van de mogelijkheden die ons gebied biedt. De gemeente is hierbij slechts faciliterend. Belangrijke dagattracties zijn o.a. Drouwenerzand, Hunebedcentrum, de zwembaden en bijvoorbeeld natuurexcursies. Ondernemers gebruiken de kracht van ons gebied, door o.a. activiteiten te organiseren onder de vlag van “Geopark De Hondsrug” en “Cittaslow”.

Indirect zorgt deze sector voor een hoog voorzieningenniveau (winkels, fietspaden, sport- en recreatie voorzieningen). Gemeentebelangen blijft inzetten op de ontwikkeling van recreatie en toerisme. We blijven investeren in goede fiets- en wandelpaden. Ondernemers met initiatieven bieden wij kansen en ondersteuning ( indien gewenst ).
Door samen te werken met andere gemeenten uit Zuid Oost Drenthe bieden we netwerkmogelijkheden voor ondernemers en zorgen we voor gezamenlijke promotie en informatievoorziening.
Gebruik maken van de kracht van het imago van Drenthe is hierbij erg belangrijk!