Coördinatieregeling zonneakkers

In de raadsvergadering van 24 mei 2018 werd de “Coördinatieregeling zonneakkers” vastgesteld.
In navolging op het gemaakte beleid in het voorjaar m.b.t. zonneakkers. Het is de bedoeling om te komen tot een planologisch plan zonneakkers op gronden van de voormalige vloeivelden en ex-productie bos in Nieuw Buinen.

Er werd door Wethouder Buijtelaar aangegeven om de Rijks Coördinatieregeling buiten toepassing te verklaren om tijdig bestemmingsplannen in procedure te brengen. Zo houden we zelf de regie!
Gemeentebelangen vindt het een goed voornemen om een coördinatiebesluit te nemen, zodat er sneller beslissingen genomen kunnen worden. Dit gaat volgens art 3.30 Wet op de Ruimtelijke Ordening en dit geldt dan ook meteen voor de nog in procedure te nemen gebieden inzake zonneakkers.

We kunnen dit voorstel van het College van harte toejuichen en het is als hamerstuk afgewerkt.

Namens de fractie, Henk Bolk