NIEUWS ►
Kijkt u gerust even rond, lees het laatste nieuws of schrijf u in op onze nieuwsbrief!

Coalitieakkoord

Vertrouwd, vernieuwend, vooruit!

Coalitieakkoord 2018-2022

De raadsfracties van Gemeentebelangen, VVD en D66 hebben besloten gezamenlijk een college te vormen. De samenstelling van dit college is een vertaling van de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018.

Met acht zetels is Gemeentebelangen de grootste partij in Borger-Odoorn. De basis hiervoor is een programma met als leidraad de kracht van de burger. Dit hoofdthema heeft in de onderhandelingen geleid tot bijgaand coalitieakkoord. De partijen geloven in de vitaliteit van de samenleving. Mensen maken samen de leefomgeving. We willen Vertrouwd, Vernieuwend & Vooruit!
Dit vraagt betrokkenheid van iedereen in de samenleving bij het gemeentelijk beleid. De gemeente, organisaties, bedrijven en inwoners hebben daarin een belangrijke verantwoordelijkheid.

Dit akkoord geeft op hoofdlijnen weer wat deze drie partijen deze bestuursperiode willen bereiken. Een bestuursstijl waarbij de burgerkracht van onze inwoners, organisaties en bedrijven invloed hebben op het beleid en waarbij burgerparticipatie een belangrijk deel uitmaakt van de samenleving.

Het akkoord kunt u hieronder lezen.

► Vertrouwd, vernieuwend, vooruit!  [PDF]