NIEUWS ►
Gemeentebelangen Borger Odoorn presenteert de geheel nieuwe website.....Kijkt u gerust even rond, lees het laatste nieuws of schrijf u in op onze nieuwsbrief!

Coalitieakkoord

Coalitieakkoord 2014-2018

De raadsfracties van Gemeentebelangen, CDA en D66 hebben besloten gezamenlijk een college te vormen. De samenstelling van dit college is een vertaling van de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014.

Met negen zetels is Gemeentebelangen nu overduidelijk de grootste partij in Borger-Odoorn. De basis hiervoor is een programma met als leidraad de kracht van de burger. Dit hoofdthema heeft in de onderhandelingen geleid tot bijgaand coalitieakkoord. De partijen geloven in de vitaliteit van de samenleving. Mensen maken samen de leefomgeving. Verbindend besturen vraagt betrokkenheid van iedereen in de samenleving bij het gemeentelijk beleid. De gemeente, organisaties en bedrijven en inwoners hebben daarin een eigen verantwoordelijkheid.

Dit akkoord geeft op hoofdlijnen weer wat deze drie partijen deze bestuursperiode willen bereiken. Een bestuursstijl waarbij de burgerkracht van de inwoners, organisaties en bedrijven invloed hebben op het beleid en waarbij burgerparticipatie deel uitmaakt van de samenleving. Verbindend besturen naar een nieuw evenwicht.

U kunt het huidige Coalitieakkoord downloaden via de onderstaande knop:

Download hier het Coalitieakkoord 2014-2018