CDA EN GEMEENTEBELANGEN BORGER-ODOORN PLEITTEN MET SUCCES VOOR INITIATIEFNEMERS SPEELTUIN IRENESTRAAT

CDA EN GEMEENTEBELANGEN BORGER-ODOORN PLEITTEN MET SUCCES VOOR INITIATIEFNEMERS SPEELTUIN IRENESTRAAT

Motie speeltuin unaniem aangenomen in gemeenteraad

‘Als er één club heeft laten zien hoe je draagvlak kunt creëren zijn het de initiatiefnemers van de speeltuin Westeres’, aldus Ankie Huijing, CDA-raadslid. De initiatiefnemers hebben zoveel inzet getoond voor hun plannen. De kinderen uit de buurt zetten dan wel de eerste stap, hun ouders hebben een indrukwekkend traject gevolgd. De bewoners van de Irenestraat konden regelmatig meedenken met de invulling van de plannen. In samenwerking met Speelplan maakten ze een ontwerpschets. Ook daarop heeft iedereen inbreng kunnen doen, maar helaas is het aan het einde van het proces onverwacht stukgelopen: er is bezwaar gekomen uit de buurt, een nieuwe ambtenaar vond dat het proces opnieuw zou moeten en de financiële middelen waren mogelijk niet aanwezig. Dat zorgde ervoor dat de werkgroep ten einde raad was en het bijltje er bij neer wilde leggen. Ankie Huijing (CDA) en Daan Hooiveld (Gemeentebelangen) beten zich vast in het vraagstuk en stelden in ieder geval al vrij snel vast dat er financiële middelen gereserveerd stonden voor de totstandkoming van een speeltuin in de Irenestraat. Na een belronde met zowel initiatiefnemers als bezwaarmakers ontdekten Huijing en Hooiveld dat er verschillende communicatiefouten zijn gemaakt in het laatste deel van het proces. Samen dienden CDA en Gemeentebelangen een motie in die erin voorziet dat het proces van de speeltuin niet opnieuw hoeft te gebeuren, maar dat enkel het laatste deel van het proces over wordt gedaan. Daarnaast doet de motie het verzoek aan de wethouder om een actieve rol te spelen in de gesprekken met en tussen initiatiefnemers en bezwaarmakers. ‘Hopelijk kan er snel begonnen worden met de laatste fase’ geeft raadslid Daan Hooiveld (Gemeentebelangen) aan. ‘Ik wens dat er gauw gespeeld kan worden’.

Tekst: Margreet Wegman – CDA Borger-Odoorn