NIEUWS ►
Kijkt u gerust even rond, lees het laatste nieuws of schrijf u in op onze nieuwsbrief!
ZIEKTEVERLOF JOHAN NIJMEIJER.

ZIEKTEVERLOF JOHAN NIJMEIJER Op 21 januari zal ons raadslid, Johan Nijmeijer 16 weken met ziekteverlof zijn. Johan zal opnieuw worden vervangen door Rinus van Venrooij. Op eerste Kerstdag werd Johan met heftige COVID-19 klachten opgenomen in het Scheper Ziekenhuis te Emmen. Na een kleine week in het ziekenhuis te hebben gelegen, werd hij overgeplaatst naar De Horst voor revalidatie. Inmiddels is Johan weer thuis, maar om volledig te kunnen herstellen, is het noodzakelijk dat hij een paar stappen terug doet. Gemeentebelangen steunt Johan in deze zware periode en wij zijn…

Lees verder ►

Erepenning voor Alex Eding uit Borger

Erepenning voor Alex Eding uit Borger De eerste zilveren erepenning van de gemeente Borger-Odoorn is vanochtend uitgereikt aan Alex Eding uit Borger. De 51-jarige Borgerder ontving deze gemeentelijke onderscheiding uit handen van burgemeester Jan Seton. Hij kreeg de gemeentepenning als blijk van waardering omdat hij zich ‘door algemeen erkende bijzondere verdiensten op zeer uitzonderlijke wijze voor de samenleving van Borger-Odoorn heeft ingezet’. De erepenning werd begin 2018 na een initiatiefvoorstel van Gemeentebelangen en de PvdA in de raad besproken en kort daarna met instemming van de overige partijen ingevoerd. Vandaag…

Lees verder ►

Installatie Lianne Wind

Tijdens de raadsvergadering van 22 oktober is Lianne Wind digitaal geïnstalleerd als raadslid van Gemeentebelangen Borger-Odoorn. Lianne neemt zitting op de plek die is leeggevallen als gevolg van het overlijden van Henk Bolk. Lianne is sinds 2017 lid van Gemeentebelangen en in haar drie jaar bij onze vereniging heeft ze al verschillende (bestuurs-)functies vervuld. Aan dat rijtje kan ze nu dus ook raadslid toevoegen. Gemeentebelangen Borger-Odoorn wenst Lianne zeer veel succes met haar nieuwe functie binnen onze partij!   Namens bestuur, fractie en wethouders,   Ton Souverein

Lees verder ►

MOTIE GEMEENTEBELANGEN VOOR AANGENAMER BINNENKLIMAAT MFA’S EN SCHOLEN

MOTIE GEMEENTEBELANGEN VOOR AANGENAMER BINNENKLIMAAT MFA’S EN SCHOLEN Gemeentebelangen Borger-Odoorn diende tijdens de raadsvergadering van 22 oktober een motie in voor de verbetering van het binnenklimaat van MFA’s en schoolgebouwen binnen de gemeente Borger-Odoorn. In de motie verzoekt Gemeentebelangen het college om samen met de woningcorporaties die eigenaar zijn van de MFA’s en de scholengemeenschappen actief op zoek te gaan naar adequate oplossingen voor de problemen met de klimaatsystemen in de gebouwen. Daarnaast roept de motie het college op om bij het opstellen van het onderwijshuisvestingsplan specifiek aandacht te besteden…

Lees verder ►

Posted in Actueel, laatste nieuws Reacties uitgeschakeld voor MOTIE GEMEENTEBELANGEN VOOR AANGENAMER BINNENKLIMAAT MFA’S EN SCHOLEN
OVERLIJDEN HENK BOLK

IN MEMORIAM: HENK BOLK Ons bereikte het zeer verdrietige bericht dat ons raadslid Henk Bolk op 68-jarige leeftijd is overleden. Een beminnelijk en betrokken mens is heengegaan. Hoewel Henk al geruime tijd ongeneeslijk ziek was, is het bericht van zijn overlijden een hard gelag voor eenieder binnen Gemeentebelangen Borger-Odoorn. Tijdens zijn actieve periode binnen onze politieke vereniging heeft Henk verschillende rollen vervuld. Henk hield van zijn geboorteplaats ‘2e Mond’, dat blijkt ook uit alle maatschappelijke functies die hij gedurende zijn gehele leven in het dorp vervulde. Henk heeft een flink…

Lees verder ►

RESTERENDE RAADSVERGADERINGEN 2020 IN DORPSHUIS VALTHE

RESTERENDE RAADSVERGADERINGEN 2020 IN DORPSHUIS VALTHE Op woensdag 26 augustus heeft de agendacommissie van de gemeente Borger-Odoorn besloten om in ieder geval de resterende raadsvergaderingen van het kalenderjaar 2020 te verplaatsen naar het dorpshuis in Valthe. Voor het zomerreces bleek dat de eigen raadszaal in het gemeentehuis van Exloo te klein en niet praktisch genoeg is om op 1,5 meter afstand met de voltallige raad te vergaderen. De grote zaal van het Valther dorpshuis voldoet wel aan de wensen en eisen van de raad. De raadsvergaderingen zullen niet fysiek toegankelijk…

Lees verder ►

Posted in Actueel, laatste nieuws Reacties uitgeschakeld voor RESTERENDE RAADSVERGADERINGEN 2020 IN DORPSHUIS VALTHE
GEMEENTEBELANGEN VERWELKOMT TIENTAL NIEUWE LEDEN

GEMEENTEBELANGEN VERWELKOMT TIENTAL NIEUWE LEDEN Op 26 augustus vond de eerste fysieke ledenbijeenkomst van Gemeentbelangen Borger-Odoorn sinds de uitbraak van het coronavirus in Nederland plaats. Op deze avond, speciaal voor de nieuwe leden die als gevolg van de coronamaatregelen niet eerder aanwezig hebben kunnen zijn op een bijeenkomst, maakten de partij en de tien nieuwe leden kennis met elkaar. De avond was in twee delen gesplitst. Het eerste en formele deel van deze avond vond plaats in de raadszaal van het gemeentehuis in Exloo. Hierna verplaatste het gezelschap zich naar…

Lees verder ►

Posted in Actueel, laatste nieuws Reacties uitgeschakeld voor GEMEENTEBELANGEN VERWELKOMT TIENTAL NIEUWE LEDEN
AFSCHEID RINUS VAN VENROOIJ

AFSCHEID RINUS VAN VENROOIJ Vanavond nemen we afscheid van Rinus van Venrooij als ziektevervanger van ons raadslid Johan Nijmeijer. Op 22 juli keert Johan terug als raadslid voor Gemeentebelangen. Wij willen Rinus bedanken voor zijn tomeloze inzet gedurende de afgelopen 4 maanden waarin hij als volleerd raadslid de handschoen heeft opgepakt. Als dank voor zijn werkzaamheden heeft de fractie Rinus verrast met een toepasselijk (🍻🍻) presentje.

Lees verder ►