NIEUWS ►
Kijkt u gerust even rond, lees het laatste nieuws of schrijf u in op onze nieuwsbrief!
Cultuur, Recreatie en Toerisme

Cultuur, Recreatie en Toerisme De cultuurnota 2017-2020 zet in op samenwerken en verbinden. Deze is gemaakt in samenspraak met enthousiaste inwoners. Er is geld vrijgemaakt voor een cultuurcoach die probeert partijen te verbinden en te laten samenwerken waardoor er prachtige kunst/cultuurprojecten kunnen ontstaan. Ook schenkt de nota aandacht aan het opzetten van fiets- en wandelroutes langs de mooiste plekjes van Borger-Odoorn. Zo zetten we onze gemeente met een gezond cultuurklimaat op de kaart. Recreatie en Toerisme is al jaren onze grootse economische sector en is groeiend. De vele toeristen bieden…

Lees verder ►

Posted in Archief Reacties uitgeschakeld voor Cultuur, Recreatie en Toerisme
ZORG & WELZIJN

ZORG & WELZIJN Het sociaal domein raakt veel van onze inwoners. Het is vaak geen keuze, maar een noodzaak om hier gebruik van te maken. Inwoners moeten de kans hebben zo volwaardig mogelijk mee te doen in onze samenleving. “Meedoen” vindt Gemeentebelangen erg belangrijk! Samen vormen we onze samenleving. Een samenleving waarin we worden geboren en waarin we oud worden. Een goede sociale zekerheid zien we als een voorwaarde voor het vitaal houden van onze dorpen. Ouderen zijn een belangrijke doelgroep en hebben specifieke belangen. Hun inbreng en advies moet…

Lees verder ►

Posted in Archief Reacties uitgeschakeld voor ZORG & WELZIJN
Duurzaamheid

Duurzaamheid Als we terugkijken zien we dat duurzaamheid de afgelopen vier jaar zijn plek heeft gekregen binnen het gemeentelijk beleid. We hebben u als inwoner de mogelijkheid gegeven te investeren in een duurzame woning door middel van de duurzaamheidslening en de zonnelening. Daarnaast hebben we als gemeente besloten de komende jaren te gaan investeren in de duurzaamheid van gemeentelijke gebouwen. Voor Gemeentebelangen was en is het uitgangspunt voor duurzame ontwikkeling dat initiatieven op draagvlak kunnen rekenen bij onze inwoners. Daarom is Gemeentebelangen enthousiast over het plan voor zonne-akkers, waarbij steun…

Lees verder ►

Posted in Archief Reacties uitgeschakeld voor Duurzaamheid
Kindergeneeskunde in Hoogeveen en Stadskanaal gaat sluiten

Dinsdag 15 mei heeft het bestuur van TREANT bekend gemaakt dat het besluit is genomen om de acute verloskunde en kindergeneeskunde in Hoogeveen en Stadskanaal te sluiten. Deze zorg wordt straks alleen nog aangeboden in Emmen. Gemeentebelangen Borger Odoorn is zeer teleurgesteld. We hebben begin dit jaar ons college gevraagd om onze zorgen kenbaar te maken bij het bestuur van Treant. Helaas heeft dit niet geleid tot een beter resultaat. Werknemers gaan waarschijnlijk hun baan verliezen en onze inwoners moeten verder reizen voor passende zorg. Waarom? Er spelen een aantal…

Lees verder ►

Posted in Archief Reacties uitgeschakeld voor Kindergeneeskunde in Hoogeveen en Stadskanaal gaat sluiten
Gemeentebelangen, VVD en D66 onderzoeken samenwerking

PERSBERICHT d.d. 4 april 2018 Exloo – Uit de verkenningsronde na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart jongsleden is gebleken dat de fracties van Gemeentebelangen Borger-Odoorn, VVD en D66 samen een coalitie kunnen vormen voor de komende bestuursperiode. Dat bleek woensdagavond uit het verslag van bevindingen van verkenner Jan Bos. Hij heeft zaterdag 24 maart met alle fracties gesproken en adviseert deze driepartijencoalitie te onderzoeken. Naast dit coalitie-advies heeft de verkenner ook een Politieke Termijn Agenda opgesteld, waarin thema’s zijn opgenomen die door de gemeenteraad belangrijk worden geacht voor de komende…

Lees verder ►

Posted in Archief Reacties uitgeschakeld voor Gemeentebelangen, VVD en D66 onderzoeken samenwerking
De kiezer heeft gekozen, verkenner aan zet

Persbericht d.d. 22 maart 2014 De voorlopige uitslag van de verkiezingen van 21 maart laat zien dat Gemeentebelangen de grootste raadsfractie vormt. Het is politiek gebruikelijk dat de grootste partij het initiatief neemt om te
komen tot de vorming van een coalitie voor de komende bestuursperiode. De kiezer kiest de gemeenteraad; diezelfde gemeenteraad moet wat ons betreft zijn agenda voor de komende periode vastleggen. Gemeentebelangen geeft hiertoe opdracht aan een verkenner van buitenaf. De opdracht houdt het volgende in: analyse van de verkiezingsuitslag en het opstellen van een agenda van de…

Lees verder ►

Posted in Archief Reacties uitgeschakeld voor De kiezer heeft gekozen, verkenner aan zet
Gemeentebelangen Kort en krachtig

Onze inwoners • Behoud van de combicoach • Voldoende groene ruimte om te bewegen • Sport, iedereen doet mee! • Projectplan ouderen in beweging opstellen, samen met ouderen • Ieder dorp een dorpshuisfunctie • Verenigingsbesturen ondersteunen en faciliteren • Initiatieven ondersteunen • Hulp bieden bij subsidieaanvragen • Zoveel mogelijk basisscholen openhouden • Aandacht voor laaggeletterden • Gezamenlijk invulling geven aan doorontwikkeling vroege- en voorschoolse educatie • Aanpakken van eenzaamheid Onze economie • Ontwikkeling nieuw toeristisch actieplan, samen met ondernemers • Ruimte voor camperplaatsen • Inzetten op vitale vakantieparken • Stimulering…

Lees verder ►

Posted in Archief Reacties uitgeschakeld voor Gemeentebelangen Kort en krachtig
Verkiezingsprogramma 2018-2022

Hierbij presenteren wij het verkiezingsprogramma van Gemeentebelangen Borger-Odoorn voor de komende vier jaar. Uitgangspunt van het programma is dat u als inwoners centraal staat. Bij het opstellen van dit programma hebben wij contact gezocht met alle verenigingen van Dorpsbelangen. Bij veel van hen zijn we uitgenodigd om te horen welke onderwerpen voor hen van groot belang zijn in de komende jaren. De daar gehoorde onderwerpen en zorgen hebben een plek gekregen in dit programma, omdat uw zorg onze zorg is. Voor de niet-digitale lezer: u ontvangt het programma ook binnenkort…

Lees verder ►

Posted in Archief Reacties uitgeschakeld voor Verkiezingsprogramma 2018-2022
Raadslid Johan Nijmeijer gaat mee met de strooiploeg!

  Met grote regelmaat zie je via de sociale media de mededeling: “Ook vannacht zijn …onze strooiploegen weer uitgerukt voor gladheidsbestrijding”. Deze meldingen komen tussen 01 november en 31 maart langs. Dan staan er 24 uur per dag en 7 dagen in de week mensen klaar om al onze hoofdwegen die binnen de strooiroute vallen te voorzien van zout. Ook maken ze deze sneeuwvrij ( indien nodig ). De strooiroute in onze gemeente is in totaal 300 kilometer. Er werken tijdens de winterperiode ongeveer 40 personen in ploegen. Als raadslid…

Lees verder ►

Posted in Archief Reacties uitgeschakeld voor Raadslid Johan Nijmeijer gaat mee met de strooiploeg!