NIEUWS ►
Gemeentebelangen Borger Odoorn presenteert de geheel nieuwe website.....Kijkt u gerust even rond, lees het laatste nieuws of schrijf u in op onze nieuwsbrief!
Onderzoek naar Laagfrequent geluid!

In het pinksterweekend heeft Professor Mariana Alves-Pereira uit Portugal onderzoek gedaan naar de (negatieve) effecten van windturbines. Ze is bij diverse inwoners thuis (ook bij GB lid mw. Kaspers) geweest en heeft een meting gedaan naar laagfrequent geluid. Ze zal nog twee keer langs komen om metingen te doen. De laatste meting zal worden gedaan als de windmolens er eenmaal staan. Laag frequent geluid zorgt bij een grote groep mensen en dieren voor veel overlast. De slagschaduw van windmolens geeft een laag frequent geluid, waardoor mensen last kunnen krijgen van…

Lees verder ►

Posted in Archief Reacties uitgeschakeld voor Onderzoek naar Laagfrequent geluid!
Laatste officiële “krabbel” van wethouder Souverein!

Na een lang traject heeft wethouder Ton Souverein zijn laatste officiële handtekening gezet onder de verkoopakte (onder voorbehoud van financiering alsmede de vaststelling en goedkeuring van het bestemmingsplan ) van het OMC in Borger. Beide partijen hebben het vertrouwen dat er een bijzondere invulling in Borger gerealiseerd gaat worden. Het idee In het masterplan Borger centrum “Samen bouwen aan een bruisende kern” was één van de uitvoeringsonderdelen de sloop van het OMC. Na de sloop zou een tijdelijke inrichting van het vrijkomende openbare gebied als landschap plaatsvinden. Naar behoefte zou…

Lees verder ►

Posted in Archief Reacties uitgeschakeld voor Laatste officiële “krabbel” van wethouder Souverein!
Cultuur, Recreatie en Toerisme

Cultuur, Recreatie en Toerisme De cultuurnota 2017-2020 zet in op samenwerken en verbinden. Deze is gemaakt in samenspraak met enthousiaste inwoners. Er is geld vrijgemaakt voor een cultuurcoach die probeert partijen te verbinden en te laten samenwerken waardoor er prachtige kunst/cultuurprojecten kunnen ontstaan. Ook schenkt de nota aandacht aan het opzetten van fiets- en wandelroutes langs de mooiste plekjes van Borger-Odoorn. Zo zetten we onze gemeente met een gezond cultuurklimaat op de kaart. Recreatie en Toerisme is al jaren onze grootse economische sector en is groeiend. De vele toeristen bieden…

Lees verder ►

Posted in Archief Reacties uitgeschakeld voor Cultuur, Recreatie en Toerisme
ZORG & WELZIJN

ZORG & WELZIJN Het sociaal domein raakt veel van onze inwoners. Het is vaak geen keuze, maar een noodzaak om hier gebruik van te maken. Inwoners moeten de kans hebben zo volwaardig mogelijk mee te doen in onze samenleving. “Meedoen” vindt Gemeentebelangen erg belangrijk! Samen vormen we onze samenleving. Een samenleving waarin we worden geboren en waarin we oud worden. Een goede sociale zekerheid zien we als een voorwaarde voor het vitaal houden van onze dorpen. Ouderen zijn een belangrijke doelgroep en hebben specifieke belangen. Hun inbreng en advies moet…

Lees verder ►

Posted in Archief Reacties uitgeschakeld voor ZORG & WELZIJN
Duurzaamheid

Duurzaamheid Als we terugkijken zien we dat duurzaamheid de afgelopen vier jaar zijn plek heeft gekregen binnen het gemeentelijk beleid. We hebben u als inwoner de mogelijkheid gegeven te investeren in een duurzame woning door middel van de duurzaamheidslening en de zonnelening. Daarnaast hebben we als gemeente besloten de komende jaren te gaan investeren in de duurzaamheid van gemeentelijke gebouwen. Voor Gemeentebelangen was en is het uitgangspunt voor duurzame ontwikkeling dat initiatieven op draagvlak kunnen rekenen bij onze inwoners. Daarom is Gemeentebelangen enthousiast over het plan voor zonne-akkers, waarbij steun…

Lees verder ►

Posted in Archief Reacties uitgeschakeld voor Duurzaamheid
Kindergeneeskunde in Hoogeveen en Stadskanaal gaat sluiten

Dinsdag 15 mei heeft het bestuur van TREANT bekend gemaakt dat het besluit is genomen om de acute verloskunde en kindergeneeskunde in Hoogeveen en Stadskanaal te sluiten. Deze zorg wordt straks alleen nog aangeboden in Emmen. Gemeentebelangen Borger Odoorn is zeer teleurgesteld. We hebben begin dit jaar ons college gevraagd om onze zorgen kenbaar te maken bij het bestuur van Treant. Helaas heeft dit niet geleid tot een beter resultaat. Werknemers gaan waarschijnlijk hun baan verliezen en onze inwoners moeten verder reizen voor passende zorg. Waarom? Er spelen een aantal…

Lees verder ►

Posted in Archief Reacties uitgeschakeld voor Kindergeneeskunde in Hoogeveen en Stadskanaal gaat sluiten
Gemeentebelangen, VVD en D66 onderzoeken samenwerking

PERSBERICHT d.d. 4 april 2018 Exloo – Uit de verkenningsronde na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart jongsleden is gebleken dat de fracties van Gemeentebelangen Borger-Odoorn, VVD en D66 samen een coalitie kunnen vormen voor de komende bestuursperiode. Dat bleek woensdagavond uit het verslag van bevindingen van verkenner Jan Bos. Hij heeft zaterdag 24 maart met alle fracties gesproken en adviseert deze driepartijencoalitie te onderzoeken. Naast dit coalitie-advies heeft de verkenner ook een Politieke Termijn Agenda opgesteld, waarin thema’s zijn opgenomen die door de gemeenteraad belangrijk worden geacht voor de komende…

Lees verder ►

Posted in Archief Reacties uitgeschakeld voor Gemeentebelangen, VVD en D66 onderzoeken samenwerking
De kiezer heeft gekozen, verkenner aan zet

Persbericht d.d. 22 maart 2014 De voorlopige uitslag van de verkiezingen van 21 maart laat zien dat Gemeentebelangen de grootste raadsfractie vormt. Het is politiek gebruikelijk dat de grootste partij het initiatief neemt om te
komen tot de vorming van een coalitie voor de komende bestuursperiode. De kiezer kiest de gemeenteraad; diezelfde gemeenteraad moet wat ons betreft zijn agenda voor de komende periode vastleggen. Gemeentebelangen geeft hiertoe opdracht aan een verkenner van buitenaf. De opdracht houdt het volgende in: analyse van de verkiezingsuitslag en het opstellen van een agenda van de…

Lees verder ►

Posted in Archief Reacties uitgeschakeld voor De kiezer heeft gekozen, verkenner aan zet